КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІНГВІСТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Головна Навігація Адреса Телефони

Про КНЛУ

 • Загальна інформація
 • Статут
 • Історія
 • Керівництво Університету
 • Фотоальбом і відеотека
 • Факультети

 • Економіко-правовий факультет
 • Факультет германської філології
 • Факультет романської філології
 • Факультет сходознавства
 • Факультет перекладачів
 • Факультет слов'янської філології
 • Підготовче відділення для іноземних громадян
 • Структурні підрозділи

 • Кафедри
 • Центри
 • Відділи
 • Бібліотека
 • Юридична консультація
 • Профспілкова організація
 • АГС
 • Наукова діяльність

 • Загальна інформація
 • Студенти
 • Аспіранти
 • Здобувачі
 • Міжнародна діяльність

 • Загальна інформація
 • Зарубіжні партнери

 • Бібліотека


  ІСТОРІЯ

  Бібліотека університету почала свою роботу одночасно із заснуванням вузу у жовтні 1948 році. У її складі було 2 працівники при наявному фонді 100-150 книг. Але вже в 1950 році фонд збільшився приблизно в 10 разів. Ця література в основному була подарована бібліотеці викладачами нашого навчального закладу. У 1965 році було створено довідково-бібліографічну картотеку.

  Восени 1966 року було створено довідково-бібліографічний відділ, налагоджено довідково-бібліографічну роботу, наукову діяльність. У бібліотеці, в студентському читальному залі стали проводитися інформаційно-масові заходи: відкриті перегляди нової літератури, тематичні огляди до знаменних та ювілейних дат, організовувались виставки до міжнародних конференцій, виставки-огляди праць професорсько-викладацького складу, подавалась інформація літературних новинок. Усі провідні працівники бібліотеки мали вищу бібліотечну або філологічну освіту.

  Бібліотека та її підрозділи видавали збірники-покажчики праць професорсько-викладацького складу. А до 30-річчя заснування вузу було підготовлено покажчик: "Обучение письменной речи на родном и иностранном языках" (70-ті pp.). На допомогу студентам і аспірантам випускались методичні розробки про основи бібліотечно-бібліографічної справи.

  У 1973 році був введений в дію новий 9-ти поверховий навчальний корпус і бібліотека отримала нове приміщення для абонементів навчальної літератури і відділу книго зберігання, а також для наукового і читальних залів (180 місць).

  На рубежі ХХ- ХХІ ст. відбулися якісні зміни у складі книжкового фонду. З появою нових спеціальностей активізувалася діяльність з організації фондів навчальної літератури - з 1988 р. в корпусі №1 працює абонемент художньої літератури; з 2000 р. в навчальному корпусі №3 абонемент навчальної літератури № 2; з 2001 р. - абонемент навчальної літератури №4. Надаються послуги по міжбібліотечному абонементу, завдяки якому науково-викладацький склад університету має змогу отримувати як оригінальні матеріали, так і їхні фото- чи електронні копії. Від міжнародних фондів "Відродження" та "Сейбр-Світло" бібліотека отримала комплекти англомовної літератури.

  Широкі плани поліпшення в найближчій перспективі роботи з кадрами вимагають удосконалення умінь, поглиблення знань, докладання нових зусиль для прищеплення молоді любові до своєї професії, до роботи з книгою.

  Бібліотека університету робить свій посильний внесок у навчання та виховання студентської молоді - майбутнє нашого народу, завтрашньої еліти нації.


  БІБЛІОТЕКА СЬОГОДНІ

  Бібліотека сьогодні є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-освітнім підрозділом Київського національного лінгвістичного університету з розгалуженою мережею читальних залів і абонементів. У її структурі - 4 відділи, 4 абонементи, 6 читальних залів. Крім основних абонементів та читальних залів, де викладачі та студенти одержують навчальну літературу є абонемент художньої літератури, міжбібліотечний абонемент та науковий читальний зал. Є також читальні зали в студентських гуртожитках № 2 та № 4.

  Всі підрозділи бібліотеки, крім видачі літератури, проводять відповідну інформаційну, бібліографічну, методичну роботу на допомогу викладачам, науковцям, студентам, аспірантам, іншим категоріям працівників університету.

  Щороку відвідують бібліотеку більше 300 тис. читачів. Фонд налічує понад 670 тис. прим. книг, періодичних видань та інших видів друкованої продукції. За змістом він універсальний, має видання українською, російською та близько 20 іноземними мовами: підручники, посібники, монографії, збірники наукових праць, художня література, періодичні видання, дисертації, автореферати. Щорічно надходить близько 3 тис. примірників нової літератури. Нові надходження виставляються для перегляду в читальному залі № 1 (кім.312) в останній тиждень кожного місяця.

  В бібліотеці є колекція "Стародруків", де зібрано понад 350 примірників унікальних видань різними мовами світу. У фонді бібліотеки є цінні та рідкісні видання минулих років, такі як:

  1. Энциклопедический словарь /Под ред. И.Б. Андреевского; Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ. - В 86 томах. - СПб, 1890;
  2. Encyclopedia Britanica: In 24 vol. - London, 1952;
  3. Deutsches W?rterbuch /Von J.Grimm und W.Grimm. - Im 2 vol. - Leipzig, 1854, 1862;
  4. Burghakser G. Indogermanische Phraesensbildung im germanischen. - Wien, 1887;
  5. Dictionnaire de la langue francaise. - 2 vol. - Paris, 1869;
  6. Encyclopedia of Ukraine: In 5 vol. - Toronto: Univ. of Toronto Press, 1985 - 1993 тощо.

  А також зберігається література, подарована посольствами Великої Британії, Німеччини, США, Австрії, Франції, Іспанії, Швейцарії, Японії; громадськими організаціями та установами: ЮНЕСКО, фондом "Відродження", Канадською фундацією українських студій; вищими навчальними закладами зарубіжних країн: Гете - інститутом, Берлінським бібліотечним інститутом, Університетом канадської провінції Альберта; персональні бібліотеки професорів О.М. Мороховського, І.Я.Харитонової, В.М.Курило, О.К.Романовського.

  Невід'ємною складовою частиною роботи бібліотеки на допомогу читачеві є інформація, що міститься в каталогах та картотеках. Щороку встановляється до 80 книжково - ілюстративних виставок, які експонуються у кім. 312, 340, 412, 413 (корп. № 1), кім. 117 (корп. № 2), кім. 301 (корп. № 3) та постійно поновлюються. Проводяться презентації, перегляди нових надходжень тощо.

  Бібліотека проводить роботу по розкриттю своїх фондів і пропаганді книги всіма методами і засобами бібліотечної роботи. Здійснює велику роботу по забезпеченню інформаційних потреб професорсько-викладацького складу університету, співробітників, науковців, аспірантів, студентів, використовуючи як старі, так і нові методи інформування.

  У бібліотеці проводиться робота з автоматизації бібліотечно-інформаційних процесів. На комп'ютерній базі ІРБІС-64 виконуються: комплектування фонду та обробка нових надходжень, готуються інформаційні матеріали, доповнюються бази даних.


  СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ

  Директор бібліотеки Скуратовська Лариса Іванівна - 287-14-19

  Заступник директора бібліотеки Бусленко Ганна Сергіївна - 521-14-61


  ВІДДІЛ КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБРОБКИ ЛІТЕРАТУРИ

  Книги надходять до бібліотеки з книжкових магазинів, книготорговельних фірм, різних організацій та установ.

  Відділ формує фонд згідно з замовленнями кафедр університету для забезпечення навчального процесу та наукової роботи.

  Працівники відділу організовують передплату для бібліотеки та підрозділів університету на періодичні видання: газети, журнали, інформаційні матеріали; реєструють їх і передають за призначенням.

  Кожне видання підлягає реєстрації, інвентаризації, індексації та каталогізації.

  З вересня 1998 року облік та обробка нової літератури здійснюється за допомогою автоматизованої системи ІРБІС-32, а з листопада 2010 за допомогою оновленої системи ІРБІС-64.

  У відділі також оформлюється заміна на загублену літературу.

  Відділ працює: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00.

  Зав. відділом - Тарасенко Валентина Леонідівна (кім. № 206 корп. № 1).


  Тел.: 521-14-61.

  ВІДДІЛ КНИГОЗБЕРІГАННЯ

  Відділ розподіляє літературу по підрозділах бібліотеки, серед галузевих кабінетів та кафедральних бібліотек згідно з замовленнями.

  Відділ зберігає пасивний фонд бібліотеки. Разом з представниками кафедр відбирає застарілу та зношену літературу для списання, реставрує книги, необхідні для навчального процесу.

  У відділі ведеться топографічна картотека на фонди підрозділів бібліотеки, галузевих кабінетів та кафедральних бібліотечок. Крім того працівники відділу здійснюють пошук літератури за індивідуальними замовленнями читачів.

  Відділ працює: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00.

  Зав. відділом - Костенко Світлана Миколаївна (кім. № 312 корп. № 1).


  Тел.: 521-14-61.


  ВІДДІЛ ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  У своїй роботі відділ спирається на великий довідково-бібліографічний апарат, який складається з інформаційно-бібліографічних видань та системи спеціальних картотек. Ведеться довідково-бібліографічне обслуговування читачів.

  На основі оперативної обробки традиційних електронних потоків інформації розширено власний інформаційний потенціал. Поряд з можливістю доступу до документів загального фонду надається доступ до інших БД (банків даних) - в електронній формі. Здійснюється бібліографічний опис статей з періодичних видань України та Росії, які надходять до бібліотеки. БД інформаційно-бібліографічного відділу вміщує інформацію, що висвітлює пріоритетні напрями розвитку науки, охорони навколишнього середовища, соціально-економічні та правові проблеми розвитку суспільства.

  Відділ розташований на 4-му поверсі корпусу № 1

  Робота відділу багатогранна:

  1. складання та ведення електронної картотеки (на основі статей з періодичних видань та збірників, а також розділів з книг);
  2. інформаційна робота;
  3. наукова робота: складання бібліографічних покажчиків, рекомендаційних списків;
  4. надання довідок згідно запитів читачів;
  5. організація постійно діючих виставок;
 • Довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів бібліотеки здійснюється на базі довідково-пошукового апарату, який складається з:

  1. системи каталогів (ведуться з 1948 року);
  2. картотек (створені у 1966 році);
  3. електронної картотеки (з 1995 року);
  4. фонду інформативних та енциклопедично-довідкових видань.

  Письмові довідки складають архів виконаних довідок, який використовується в разі повторення запитів читачів.

  За допомогою різноманітних форм інформаційної роботи ведеться оперативне інформування фахівців вузу: "Дні інформації", диференційоване обслуговування керівництва тощо.

  Відділ працює: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00.

  Зав. відділом - Гуменюк Ольга Олександрівна (кім. № 413 корп. № 1).

  Тел.: 287-14-19.


  ВІДДІЛ ОБСЛУГОВУВАННЯ

  Відділ здійснює диференційоване обслуговування всіх категорій читачів. Відділ складається з 4 абонементів та 6 читальних залів.

  Зав. відділом - Мандрієвська Ірина Олександрівна (кім. № 312 корп. № 1).

  Тел.: 521-14-61.

  Абонемент навчальної літератури № 1

  Абонемент розташовано на третьому поверсі головного корпусу університету. Він обслуговує викладачів, аспірантів, співробітників університету, центр післядипломної освіти та відділення екстернату, а також студентів факультетів англійської та іспанської мов.

  Фонд абонемента є багатогалузевим, який повністю відповідає навчальним планам з усіх дисциплін, що вивчаються. Література, якою поповнюється фонд, демонструється на постійно діючих виставках "Нові надходження", "На допомогу студенту-заочнику", "Україна: історія та сучасність".

  Читачі обслуговуються при наявності читацького квитка (для викладачів та студентів денного відділення вузу) або студентського квитка (для студентів заочного форми навчання).

  З метою підвищення ефективності обслуговування студентів на початку навчального року згідно із заявками викладачів підбираються комплекти необхідної літератури для всіх курсів і факультетів.

  Абонемент №1 працює: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00; під час сесій студентів-заочників у суботу з 09.00 до 16.00.

  Відповідає за роботу абонементу Кучерявенко Юлія Борисівна (кім. № 312 корп. № 1).

  Тел.: 521-14-61.

  Абонемент навчальної літератури № 2

  Абонемент розташовано на третьому поверсі корпусу № 3

  Він обслуговує студентів факультетів німецької мови та слов'янських мов, Інституту східних мов та підготовчий факультет для іноземних громадян. Фонд абонементу укомплектовано літературою у відповідності до навчальних планів та програм. На абонементі організована постійно діючі книжкові виставки "Нові надходження", "Спадщина німецьких письменників", "На допомогу студенту-практиканту".

  Обслуговування читачів здійснюються за тими ж правилами як і на абонементі № 1.

  Абонемент працює: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00.

  Відповідає за роботу абонементу Кравцова Валентина Сергіївна (кім. 301 корп. № 3)

  Тел.: 521-60-25.

  Абонемент навчальної літератури № 3

  Фонд абонементу художньої літератури містить зібрання класичної та сучасної художньої літератури, як національної, так і світової, а також періодичні видання. Художня література видається на абонементі викладачам, співробітникам та студентам всіх факультетів та інститутів.

  Обслуговування читачів здійснюються за тими ж правилами як і на абонементі № 1.

  Абонемент працює: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 16.00.

  Відповідає за роботу абонементу Яловенко Людмила Михайлівна (кім. № 200а корп. № 1).

  Тел.: 521-14-61.

  Абонемент навчальної літератури № 4

  Абонемент розташовано на третьому поверсі головного корпусу університету (кім. 340). Навчально-методичною літературою обслуговуються студенти Економіко-правового інституту, факультетів французької мови та перекладачів.

  Фонд абонементу укомплектовано літературою у відповідності до навчальних планів та програм. На абонементі організована постійно діючі книжкові виставки "Нові надходження", "Читаємо іноземною мовою", "Література з питань економіка та права", "На допомогу студенту-практиканту".

  Обслуговування читачів здійснюються за тими ж правилами як і на абонементі № 1.

  Абонемент працює: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 18.00.

  Відповідає за роботу абонементу Клипа Олена Василівна (кім. № 340 корп. № 1).

  Тел.: 287-26-67.

  Читальний зал № 1

  Читальний зал розташований на 4-му поверсі головного корпусу університету, розрахований на 200 місць і обслуговує студентів денної та заочної форм навчання всіх факультетів та інститутів, слухачів центру післядипломної освіти та відділення екстернату, аспірантів, викладачів, а також читачів з інших установ та організацій.

  Фонд налічує понад 18 400 пр. навчальної, методичної та довідкової літератури.

  На допомогу навчальному процесу у читальному залі постійно діють виставки "По країнах, мова яких вивчається", "Україна: культура, наука, освіта", "Нові надходження". Всі визначні події суспільного та культурного життя країни висвітлюються у Календарі знаменних і пам'ятних дат у відповідності до якого організовуються книжкові виставки. Щомісяця проводяться Дні інформації для всіх категорій читачів.

  Читальний зал працює: понеділок - п'ятниця, з 9.00 до 20.00, у суботу - з 10.00 до 17.00.

  Відповідає за роботу читального залу - Кисла Олена Григорівна (кім. 412 корп. № 1).

  Тел.: 521-14-61.

  Читальний зал № 2

  Читальний зал розташований у корп. № 2 університету кім.117, розрахований на 36 місць і обслуговує студентів денної та заочної форм навчання всіх факультетів та інститутів, слухачів центру післядипломної освіти та відділення екстернату, аспірантів, викладачів, а також читачів з інших установ та організацій.

  Фонд читального залу галузевий, який в більшості складається із підручників, посібників, методичних розробок кафедр, довідкових видань зі східних мов, історії, французької та іспанської мов, педагогіки тощо.

  На допомогу навчальному процесу у читальному залі постійно діє виставка "Нові надходження".

  Читальний зал працює: понеділок - п'ятниця з 10.00 до 17.00.

  Відповідає за роботу читального залу Варфоломєєва Світлана Павлівна (кім. 417 корп. № 2).


  Науковий читальний зал


  Читальний зал наукової літератури розташований на третьому поверсі (кім. 313) головного корпусу університету. Його завдання - забезпечити потреби професорсько-викладацького складу, аспірантів, докторантів, студентів, які займаються науковою роботою, а також науковців інших установ і організацій.

  У фонді, який містить близько 9 тис. примірників, зосереджені монографії, збірники наукових праць, матеріали конференцій з проблем мовознавства, словники, автореферати і дисертації, які були захищені в університеті. Тут широко представлені періодичні видання з мовознавства: наукові вітчизняні та зарубіжні журнали, таки як "Language", "Journal of Pragmatics", "Semiotika" тощо.

  У науковому читальному залі ведеться каталог авторефератів та дисертацій, які були захищені у спеціалізованих Вчених радах університету. Нові надходження літератури, а також дисертації до захисту представлені на постійно діючих виставках.

  УВАГА!

  У зв'язку з тим, що наукові документи представлені в одиничних екземплярах, з метою збереження унікального фонду не дозволяється виносити їх за межі залу, а також робити фото та ксерокопії книг та дисертацій.

  Дякуємо за розуміння.

  Графік роботи залу: понеділок - п'ятниця з 9.00 до 17.00.

  Відповідає за роботу наукового читального залу Ємець Людмила Яківна (кім. № 313 корп. № 1).

  Тел.: 521-14-61. • Студентське життя

 • Навчально-методичні матеріали
 • Газета "Студентський меридіан"
 • Студентський клуб
 • Студентська рада
 • Профком студентів
 • Абітурієнту

 • Приймальна комісія
 • Правила прийому
 • Екстернат
 • Підготовче відділення з іноземних мов
 • Випускнику

 • Загальна інформація
 • Інтернет-ресурси

 • Кафедра інформаційних технологій
 • Кафедра методики викладання іноземних мов
 • Кафедра лексикології і стилістики англійської мови імені професора О.М.Мороховського
 • Кафедра історії України і філософії (секція філософії)
 • Секція математичних дисциплін
 • Студентський інформаційний портал КНЛУ
 • Студентський портал факультету сходознавства
 • Блог комітету наукової роботи студради КНЛУ
 • Інформаційні технології - в навчання
 • Майбутньому вчителю іноземної мови початкової школи


 • Перекласти сайт