Здобувачі наукових ступенів (Д 26.054.02)

 Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


ПІБ
здобувача


Тема дисертації


Спеціальність


Офіційний
захист
(дата, час)


Матеріали для оприлюднення

Підгірна
Наталія
Михайлівна

Структурно-семантичні та прагматичні типи синтаксичної компресії у французьких художніх текстах поч. ХХІ ст.

10.02.05 –
романські мови

16 грудня
2016 р.

о 13.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

Горбач
Ірина
Миколаївна

Комунікативні і прагматичні компоненти наративної структури романів Ніколя Фарга

10.02.05 –
романські мови

15 грудня
2016 р.

о 13.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

Мараб'ян
Катерина
Андріївна

Лінгвосеміотичний простір французьких фольклорних текстів для дітей: структура і семантика

10.02.05 –
романські мови

30 листопада 2016 р.
о 12.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

Дегтярьова
Євгенія
Олександрівна

Лінгвокогнітивні і наративні способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французьких мінімалістичних художніх текстах

10.02.05 –
романські мови

30 листопада 2016 р.
о 10.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

Єрмоленко
Інеса
Ігорівна

Композиційне і комунікативно-прагматичне конструювання "Чорного детективу" Даніеля Пеннака

10.02.05 – 
романські мови

21 вересня 2016 р. 
о 13.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Гетьман З. О.

2) доц. Буць
Ж. В.

Демчук
Наталія Михайлівна

Дериваційна та таксономічна характеристика терміносистеми маркетингової діяльності у французькій мові

10.02.05 – 
романські мови

 

22 березня 2016 р.
о 10.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Корбозерова
Н. М.

2) доц. Косович О. В.

Кучер
Ігор
Анатолійович

Структурно-когнітивне моделювання лексико-семантичного поля неперехідних дієслів руху у фінській і українській мовах

10.02.17 –
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

21 березня 2016 р.
о 13.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Деменчука О. В.
2) доц. Орендарчук
О. Л.

Гольцова Маріанна Геннадіївна

Виведення імплікатур в англійській та українській мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти

10.02.17 –
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

21 березня 2016 р.
о 10.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф.
Мізін К. І.

2) доц. Галинська О. М.

Аліменко
Ольга
Сергіївна

Ґенеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов)

10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

4 грудня 2015 р.
о 13.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Рибалкіна В. С.
2) доц. Білоус Н. П.

Тучкова
Олена Олександрівна

Гендерні ознаки образу автора у французькому жіночому автобіографічному романі: композиційно-наративний та стилістико-прагматичний аспекти

10.02.05 – 
романські мови

 3 грудня 2015 р. 
о 13.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Бурбело В. Б.
2) доц. Жалай В. Я.

 

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

Філоненко
Наталія
Георгіївна

Синтаксична організація текстів сучасної французької художньої прози: когнітивний та лінгвосинергетичний аспекти

10.02.05 –
романські мови

16 грудня
2016 р.

о 10.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

Савчук
Руслана
Іванівна

Наративні стратегії художнього текстотворення: лінгвокогнітивний і семіотичний аспекти (на матеріалі французьких прозових творів XVIII–XXI ст.)

10.02.05 –
романські мови

15 грудня
2016 р.

о 10.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів

Шутова
Марія
Олександрівна

Етнокультурні стереотипи в аглійській та українській мовах: Реконструкція і типологія

10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

21 вересня 2016 р. 
о 10.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки
офіційних
опонентів
:
1) проф.
Єрмоленко
С. С.
2) проф.
Іваницька Н. Б.

3) проф. Тищенко О. В.

Леміш Наталія Євгенівна

Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов’янських мовах: зіставно-типологічний аспект

10.02.17 – 
порівняльно-історичне і типологічне мовознавство

3 грудня 2015 р. 
о 10.30 год.

I. Автореферат
II. Дисертація, Додатки
III. Відгуки
офіційних
опонентів
:
1) проф. Іваницька Н. Б.
2) доц. Славова Л. Л.
3) доц. Толчеєва Т. С.

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара