Зєня Любов Яківна

Декан факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри німецької філології та перекладу.

Зєня Л. Я. народилася в м. Горлівка Донецької області в шахтарській сім’ї. Після закінчення середньої школи в 1975 році вступила на факультет французької мови Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, який закінчила у 1980 році за спеціальністю «французька та німецька мови» з дипломом з відзнакою. Після закінчення інституту працювала вчителем німецької мови у Горлівській ЗОШ № 8 і водночас викладачем в Горлівському державному педагогічному інституті іноземних мов.

З 1989 по 1992 рік навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту змісту і методів освіти Академії педагогічних наук СРСР (м. Москва). За цей час підготувала та у 1993 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Навчання німецької мови у взаємозв’язку з екологічним вихованням (для класів з поглибленим вивченням німецької мови» за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання іноземних мов. Еквівалентність диплома кандидата педагогічних наук була підтверджена рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного лінгвістичного університету.

З 1993 року працювала старшим викладачем кафедри другої іноземної мови, доцентом кафедри методики викладання іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

З 1997 року очолювала кафедру граматики та історії іноземних мов Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, з 2001 – факультет іноземних та української мов, з 2009 – факультет заочного та дистанційного навчання, з 2011 року працювала проректором з науково-педагогічної і методичної роботи Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов.

В 2013 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук на тему "Система методичної підготовки майбутніх учителів до навчання іноземних мов учнів профільної школи" у спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання – германські мови.

Працювала заступником директора з науково-педагогічної і методичної роботи Горлівського інституту іноземних мов ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет", професором кафедри лінгводидактики і методики викладання іноземних мов.

Наразі є деканом факультету перекладачів КНЛУ, професором кафедри німецької філології та перекладу.

Наукові інтереси пов’язані з процесом підвищення ефективності професійно-орієнтованого навчання іноземних мов і культур, з розвитком професійних і особистісних якостей фахівців в період професійної підготовки.

Є автором близько 100 наукових і науково-методичних публікацій, серед яких одноосібна монографія (Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до навчання іноземних мов учнів профільної школи. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 436 с.), 10 посібників, в тому числі 2 одноосібних з грифом Міністерства освіти і науки України (Навчання іноземних мов у старшій профільній школі : лекційно-практичний курс : посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2008. – 340 с.) для студентів вищих навчальних закладів, наукові публікації у фахових виданнях України і зарубіжжя, є співавтором колективної монографії "Професійно орієнтоване навчання іноземних мов у старшій профільній і вищій школі: проблеми та перспективи" (К. : Вид. центр КНЛУ, 2015. – 225с.), співавтором навчального посібника "Тестові завдання для контролю рівня сформованості мовленнєвої компетентності в читанні і аудіюванні: Німецька мова. 11 клас. Рівень А2-В1+. – Prüfungstraining Deutsch. Lesen. Hören: навч. посіб. – Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ "ДДПУ", 2014. – 64 с.).

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного лінгвістичного університету та спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка із захисту дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови.

У 1999 році Зєня Л. Я. нагороджена Міністерством освіти і науки України за значний внесок у розвиток освіти та підготовку педагогічних кадрів знаком "Відмінник освіти України", а в 2014 – нагрудним знаком "За наукові та освітні досягнення".

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара