Кафедра мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу

Історія

Кафедра мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу заснована 2005 року.

Інформаційний сайт кафедри

http://blizhniy-vostok.jimdo.com/

 

Завідувач кафедри

Тімкова Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

Сорокін Сергій Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент (турецька мова)

Ксьондзик Наталія Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент (турецька мова)

Пророченко Наталія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент (дисципліни історико-країнознавчого циклу)

Ботвінкін Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, старший викладач (мова гінді)

Даньків Марта Володимирівна – старший викладач (перська мова)

Соколова Ольга Володимирівна – старший викладач (перська мова)

Хміль Людмила Михайлівна – викладач (арабська мова)

Реутов Євген Анатолійович – старший викладач (мова гінді)

Каябаш Ахмет Невзат – викладач (турецька мова)

Аль-Шаер Карина Ібрагімівна – викладач (арабська мова)

Бєсєдіна Владислава Валеріївна – старший викладач (мова гінді)

Довбня Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач (мова гінді) (до 30.06.2015 року)

Каціон Ірина Олександрівна викладач (турецька мова)

Каленченко Євгенія Сергіївнавикладач

Копчак Ольга Ігорівна – викладач

Семенова Дар'я Сергіївна – викладач

Соловйова Олена Анатоліївна – викладач

Штойко Олеся Ігорівна – викладач

Гаврецька Х. М. – викладач (за сумісництвом)

 

Дисципліни

• Турецька мова

• Історія східних цивілізацій

• Лексикологія турецької мови

• Історія турецької мови

• Практичний курс перекладу з турецької мови

• Лінгвокраїнознавство Туреччини

• Стилістика турецької мови

• Теоретична граматика турецької мови

• Усний двосторонній переклад (турецька і українська мови)

• Порівняльна типологія турецької і української мов

• Культура усного та писемного мовлення турецькою мовою

• Актуальні проблеми сучасного перекладознавства

• Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу

• Мистецтво перекладу і теорія інтерпретації

• Перська мова

• Лексикологія перської мови

• Історія перської мови

• Практичний курс перекладу з перської мови

• Лінгвокраїнознавство Ірану

• Стилістика перської мови

• Теоретична граматика перської мови

• Усний двосторонній переклад (перська і українська мови)

• Порівняльна типологія перської і української мов

• Культура усного та писемного мовлення перською мовою

• Арабська мова

• Лексикологія арабської мови

• Історія арабської мови

• Діалектологія арабської мови

• Практичний курс перекладу з арабської мови

• Лінгвокраїнознавство країн Арабського Світу

• Стилістика арабської мови

• Теоретична граматика арабської мови

• Усний двосторонній переклад (арабська і українська мови)

• Порівняльна типологія арабської і української мов

• Культура усного та писемного мовлення арабською мовою

• Загальна теорія перекладу

• Історія лінгвістичних учень

• Мова гінді

• Лексикологія мови гінді

• Історія мови гінді

• Практичний курс перекладу з мови гінді

• Лінгвокраїнознавство Індії

• Стилістика мови гінді

• Теоретична граматика мови гінді

• Усний двосторонній переклад (мова гінді і українська мови)

• Порівняльна типологія мови гінді і української мови

• Культура усного та писемного мовлення мовою гінді

• Країнознавство (Туреччина)

• Країнознавство (Іран)

• Країнознавство (арабські країни)

• Країнознавство (Індія)

• Вступ до перекладознавства

• Загальна теорія перекладу

• Азербайджанська мова

 

Курси за вибором і спецкурси

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі турецької мови). Морфологія

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі арабської мови). Морфологія

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі перської мови). Морфологія

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі мови гінді). Морфологія

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі турецької мови). Синтаксис

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі арабської мови). Синтаксис

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі перської мови). Синтаксис

• Граматичні труднощі в перекладі (на матеріалі мови гінді). Синтаксис

• Функціональні й комунікативні аспекти сучасної турецької мови

• Основи комунікативної лінгвістики (на матеріалі арабської мови)

• Арабські запозичення у перській мові на лексичному і граматичному рівнях

• Особливості перекладу ділової документації з турецької мови

• Перекладацький аналіз тексту (на матеріалі арабської мови)

• Особливості перекладу перськомовних текстів епістолярного жанру

• Особливості перекладу перськомовних прецедентних фідеїстичних текстів

• Роль ісламу в суспільному житті сучасної Туреччини

• Роль ісламу в суспільному житті країн Арабського Світу

• Роль ісламу в суспільному житті сучасного Ірану

• Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної тюркології

• Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної арабістики

• Актуальні проблеми сучасної лінгвістичної іраністики

• Регіонознавство (Близький і Середній Схід)

• Класична арабська мова. Мова Священного Корану

• Етнічна специфіка турецької мови в зіставленні з українською

• Османська мова

Бакалаврські програми

Напрям підготовки "Філологія"

• "Переклад" (турецька мова та англійська мова)

• "Переклад" (арабська мова та англійська мова)

• "Переклад" (перська мова та англійська мова)

• "Переклад" (мова гінді та англійська мова)

Після закінчення бакалаврської програми випускник отримує ступінь бакалавра філології і кваліфікацію перекладача з відповідної східної мови

Праці викладачів кафедри

• Пророченко Н.О. Історія Туреччини. – К., 2005.

• Сорокін С.В. Читаймо та розмовляймо турецькою. Практикум з усного та писемного мовлення для студентів ІІІ курсу. – К., 2005.

• Кононенко В.Г., Осадча Ю.Б., Юрків Л.М. Арабська мова. Початковий рівень. – К., 2006.

• Охріменко М.А. Практичний курс перекладу з перської мови. – К., 2009.

• Сорокін С.В. Турецька й українська мови в системі координат «ВИД–ЧАС–МОДАЛЬНІСТЬ». – К., 2009

• Сорокін С.В. Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина перша. Переклад газетно-інформаційних текстів. – К., 2010.

• Охріменко М.А. Персько-український словник емотивних фразеологізмів. – К., 2011.

• Петрова Л.А. Арабская литература. – К., 2011.

• Петрова Ю.І. Єгипетський діалект арабської мови: специфіка структури та функціонування. – К., 2011.

• Сорокін С.В. Граматика турецької мови: теорія і практика. – К., 2011.


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус №3), кім. 705
тел.: +38 (044) 521-61-57
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара