Кафедра права

Історія кафедри

Кафедра права була заснована у листопаді 1998 р., яку очолював доцент, кандидат політичних наук, Невмержицький Євген Васильович. У різний час кафедру очолювали доктор філософських наук, професор Остроухов Володимир Васильович (2000–2005), кандидат юридичних наук, доцент Шатіло Володимир Анатолійович (2005–2008), кандидат історичних наук, доцент Трофанчук Григорій Іванович (2008–2010).
Кафедра має висококваліфікований викладацький склад: доктори наук, професори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції та наукові гуртки, керівниками яких є викладачі кафедри.
Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення юридичних дисциплін, в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання юридичних дисциплін.
З 1 грудня 2008 р. на базі кафедри права розпочала роботу юридична клініка "Amicus", яка має за мету надання безоплатної юридичної допомоги соціально незахищеним та малозабезпеченим верствам населення, а також навчання майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики. Викладачі кафедри є кураторами студентів-консультантів ІІІ–IV курсів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.
Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки викладачами кафедри підготовлено ряд монографій та наукових статей з дисциплін, які викладаються кафедрою.
Кафедра права активно співпрацює з компаніями реального сектору економіки і державними структурами, де студенти мають змогу пройти практику, серед них: Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами, Київська міська державна адміністрація, Управління юстиції в м. Києві, органи судової влади і прокуратури, туристичні фірми, аудиторські компанії, консалтингова компанія "ЕмПауер Рісерч", Державний експортно-імпортний банк України, страхова група "ТАС" тощо.
Кафедра права факультету економіки і права на постійній основі проводять різноманітні заходи для студентів, серед них: публічні лекції відомих юристів, політичних і громадських діячів. Кращі студенти мають змогу пройти стажування за кордоном, в рамках програм співпраці факультету з міжнародними освітніми організаціями (DAAD, Fulbright Ukraine, Французький інститут в Україні та інші), та іноземними університетами.

Завідувач

Кафедру права очолює Мережко Олександр Олександрович – доктор юридичних наук (спеціалізація - міжнародне право), професор. Раніше викладав в Католицькому Люблінському університеті імені Іоанна Павла II (р. Стальова Воля, Польща). Відомий своїми роботами в області теорії і філософії міжнародного права, міжнародної частки права, а також філософії права і порівняльного правознавства.
Розробник проекту міжнародної конвенції, спрямованої на відвертання і заборону кібервійни в Інтернеті. У кінці 90-х років XX ст. досліджував проблематику транснаціонального торгового права (lex mercatoria). Запропонував концепцію "міжцивілізаційного права", а також розробив теорію "політики міжнародного права" на основі методології психологічної школи права.
Викладав у ряді університетів США і Польщі. У Україні викладав в Дипломатичній Академії України при МЗС України (1997–1998), а також Київському Інституті міжнародних відносин (1998–2005). Автор численних публіцистичних робіт, присвячених дослідженню проблематики капіталістичного суспільства в Україні.

Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Баклан Олег Володимирович, доктор юридичних наук, професор;
2. Бабюк Алла Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент;
3. Бугера Олена Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент;
4. Гаращенко Людмила Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент;
5. Златіна Ніна Едуардівна, кандидат юридичних наук, доцент;
6. Киренко Сергій Георгійович, кандидат юридичних наук, доцент;
7. Мацегорін Олександр Ілліч, кандидат юридичних наук, доцент;
8. Машков Костянтин Євгенович, кандидат юридичних наук, доцент;
9. Островська Богдана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент;
10. Сердюк Наталія Аркадіївна, кандидат юридичних наук, доцент;
11. Шатіло Володимир Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент;
12. Шумак Ігор Олексійович, кандидат юридичних наук, доцент

Конференції: кожного навчального року кафедра права організовує секцію "Верховенство права", у рамках загальноуніверситетської конференції: "Україна і світ: діалог мов та культур".

Видання

  1. Правове регулювання відпусток за законодавством України: Монографія. – К.: Редакція газети "Іменем Закону", Павлім, 2003.  – 7,2 др. арк.
  2. Колективна монографія "Правові проблеми гармонізації трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу", підрозділ "Гармонізація трудового законодавства з питань робочого часу, часу відпочинку та оплати праці". –   К.: ТОВ "Видавництво "Юридична думка"", 2008. – 1,1 др. арк.
  3. Колективна монографія "Кодифікація трудового законодавства України", підрозділи "Проблеми правового регулювання робочого часу та часу відпочинку за проектом Трудового кодексу України",  "Удосконалення порядку надання відпусток в проекті Трудового кодексу України".  – Х.: Вид-во "ФІНН", 2009. – 1,5 др. арк.
  4. Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС // Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України: Довідник / Н.М. Хуторян, М.М. Шумило, Я.В. Сімутіна та ін.; Наук. ред. Н.М. Хуторян, М.М. Шумило. – К.: "Юридична думка", 2012. – 208 с. – 0,5 др. арк.
  5. Мережко О.О. Соціологія права  С.Тімашева. Монографія. – К., 2012.
  6. Гаращенко Л.П. - Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. кад. НАН України Ю.С. Шемшушенка. К.: "Видавництво "Юридична думка", 2007. 992 с., (у співавторстві)


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), кім. 313
тел.: +38 (044) 521-63-51,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://lawyer.knlu.kiev.ua/

 

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара