Кафедра фонетики і практики англійської мови

Історія

Кафедра була заснована в 1967 році з метою подальшої спеціалізації навчального процесу, впровадження комунікативного підходу до формування мовних компетенцій студентів II-го та III-го курсів факультету англійської мови. Першим завідувачем кафедри стала кандидат філологічних наук, доцент Передерій Тетяна Андріанівна. Згодом її справу продовжили кандидат філологічних наук, доцент Покровська Галина Олександрівна та кандидат філологічних наук, доцент Кривошеєв Олег Володимирович, який, починаючи з 1981 року, майже чверть століття очолював навчальну, методичну та наукову роботу викладачів кафедри. Традиції, започатковані цими талановитими мовознавцями й педагогами, продовжує кандидат філологічних наук, доцент Морякіна Ірина Анатоліївна, яка очолює кафедру з січня 2005 року.

Завідувач

Кандидат філологічних наук, доцент Морякіна Ірина Анатоліївна.

Науково-педагогічний склад кафедри:

1.   Алімова Анна Юріївна – викладач
2.   Бідная Ольга Георгіївна – ст. викладач
3.   Богун Світлана Володимирівна – викладач
4.   Бойцан Лариса Феодосіївна – к.ф.н., доцент
5.   Бондаренко Яна Олексіївна – к.ф.н., доцент
6.   Василенко Дмитро Володимирович – к.ф.н., доцент
7.   Горькава Надія Олексіївна – викладач
8.   Грабовська Інна Вікторівна – к.ф.н., ст. викладач
9.   Друченко Георгій Олександрович – ст. викладач
10. Іванчук Василь Васильович – ст. викладач
11. Кириченко Тетяна Сергіївна – викладач
12. Клезь Катерина Олександрівна – викладач
13. Князева Лариса Віталіївна –  викладач
14. Косарик Анастасія Володимирівна – викладач
15. Кузін Сергій Валерійович – викладач
16. Кучерина Олена Володимирівна – ст. викладач
17. Львова Надія Леонідівна – к.ф.н., доцент
18. Максименко Юлія Валеріївна – к.ф.н., викладач
19. Несвіт Алла Миколаївна – викладач
20. Петрочук Наталія Олександрівна – викладач
21. Семилітко Інна Олександрівна – викладач
22. Сивкова Марина Гаврилівна – ст. викладач
23. Ставицька Тетяна Єфремівна – к.ф.н., доцент
24. Таран Ірина Миколаївна – ст. викладач
25. Ханлет Наталі –  викладач
26. Янішевська Зоя Вікторівна – к.п.н., доцент
27. Яремко Дмитро Павлович – ст. викладач

 

Спеціальності

 • Філологія. Мова і література (англійська) – 6.020303
 • Філологія. Мова і література (українська). Українська мова і література – 6.020303
 • Психологія – 6.030102

Дисципліни

І курс

 • Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)
 • Практична фонетика англійської мови

ІІ курс

 • Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)
 • Практична фонетика англійської мови

ІІІ курс

 • Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)
 • Практична фонетика англійської мови

ІV курс

 • Теоретичні курси за вибором ("Ефективність діалогічного спілкування", "Культура іншомовного спілкування" доц. Ставицька Т. Є.)

 

Наукова діяльність

Напрями наукової роботи кафедри:

 • Лінгвокультурологічні особливості англомовного тексту та дискурсу (канд. філол. наук, доц. Морякіна І. А.)
 • Комунікативно-прагматичні особливості діалогічного мовлення (канд. філол. наук, доц. Ставицька Т. Є.)
 • Актуальні проблеми сучасної англійської лексикології (канд. філол. наук, доц. Бойцан Л. Ф., канд. філол. наук, доц. Василенко Д. В.)
 • Актуальні проблеми сімейного виховання в Україні та світі (канд. пед. наук, ст.викл. Янішевська З. В.)

 

Навчально-методичні публікації кафедри

Підручники та посібники за останні 7 років:

1.    Навчально-методичні матеріали з практики усного та писемного мовлення англійської мови для студентів І-го курсу "Yes: Your Educational Self-Study" / Кучерина О. В., Гурц А. Г. – К.: КНЛУ. – 2014. – 78 с.

2.    Навчально-методичні матеріали з настановчо-корективного курсу фонетики англійської мови для студентів І-го курсу "English Pronounciation Made Simple: An Introductory Course for Students of English" / Кучерина О. В., Скрипніченко Л. Ю., Чигиринець О. В.. – К.: КНЛУ. – 2014. – 70 с.

3.    Bidnaya O. G., Syvkova M. G. Enjoy Your Reading. Навчальний посібник з домашнього читання для студентів вищих мовних навчальних закладів. – К: КНЛУ, 2013. – 121 с.

4.    Moryakina I. A., Stavytska T. E. English Phonetics Through Practice: Навчальний посібник  з практичної фонетики англійської мови. –  К: КНЛУ. – 2012. – 180 с. Фрагмент посібника.

5.    Moryakina I. A. Life is Work: Практикум з англійської мови по темі «Покликання та кар’єра». – К: – 2012. – 20 с.

6.    Bidnaya O. G.,Taran I. M. Phrasal Verbs-in-Use ("Вживаємо фразові дієслова"). Навчальний практикум для студентів другого курсу факультету англійської мови  К: КНЛУ, 2012. – 130 с. 

7.    Bidnaya O. G.,Taran I. M. Watch and Learn: Практикум з англійської мови для самостійної роботи студентів молодших курсів із відеофільмами.  –   К.: КНЛУ, 2011. –  130 с.

8.    Boytsan L. F. The English Vocabulary : A Socio-Cultural Perspective: Навчальний посібник з лексикології англійської мови.  – К., 2011. – 206 с.

9.    Bidnaya O. G.,Taran I. M. Sailing on the English Literature: Навчальний посібник з домашнього читання для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов. – К: КНЛУ, 2009. – 160 с.

10.    Gordeyeva A. Y., Taran I. M. English Grammar is My Pleasure.: Навчальний посібник з граматики англійської мови – К: Ленвіт. –  2009 – 279 с.

11.    Gordeyeva A. Y., Moryakina I. A., Syvkova M. G. You are Welcome to Be Self-Tought: Навчальний посібник з англійської мови для студентів гуманітарних ВНЗ. – Київ, «Ленвіт», 2008. – 159 с. Фрагмент посібника.

 

Навчально-методичні матеріали:

1. Basic Teaching Materials in "The  English Language" for the First Year Students of Germanic Department, Specialities 6.020303 “Language and Literature” (English and Second Language), 6.020303 “Language and Literature” (English and Ukrainian).

2. Basic Teaching Materials in "The  English Language" for the First Year Students of Germanic Department, Specialities 6.030101 "Psycology".

3. Basic Teaching Materials in "The  English Language" for the Second Year Students of Germanic Department, Specialities 6.020303 “Language and Literature” (English and Second Language), 6.020303 "Language and Literature" (English and Ukrainian).

4. Basic Teaching Materials in "The  English Language" for the Second Year Students of Germanic Department, Specialities 6.030101 "Psycology".

5. Basic Teaching Materials in "The  English Language" for the Third Year Students of Germanic Department, Specialities 6.020303 "Language and Literature" (English and Second Language), 6.020303 "Language and Literature" (English and Ukrainian).

6. Basic Teaching Materials in "The  English Language" for the Third Year Students of Germanic Department, Specialities 6.030101 "Psycology".

7. Тренувальна робота №2 з англійської мови (4 семестр) для студентів 2 курсу (Заочне відділення)

 

Матеріали для студентського конкурсу "Spelling Bee"

"Програма семестрового контролю для студентів 2-го курсу по спеціальностях «Англійська мова та друга іноземна»"

"Програма семестрового контролю для студентів 2-го курсу по спеціальностях «Англійська мова, українська мова та література»"

Програма семестрового контролю англійської мови

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 332
тел.: +38 (044) 529-88-08
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englang.knlu.kiev.ua/

Розклад денної форми навчання факультету германської філології

Філологія* (Мова і література (англійська, нідерландська, фінська, угорська, польська, чеська). Психологія

Аудиторний фонд

Розклад занять

Розклад денної форми навчання факультету германської філології

Розклад заочної форми навчання факультету германської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

      ДНУ ім. Олеся Гончара