Кафедра психології і педагогіки

Загальна інформація

Кафедра психології і педагогіки була заснована в 1949 році.
Кафедра є випусковую для бакалаврів та магістрів зі спеціальності "Психологія".
Студенти, що навчаються за цим напрямом щоденно вивчають англійську мову впродовжп’яти років навчання, а також німецьку мову з другого курсу навчання. Кількість студентів в групі 11-15 осіб.  При кафедрі в окремо обладнаному приміщенні функціонує Лабораторія консультативної психології, яка слугує базою для науково-дослідницької та науково-практичної діяльності студентів. Зміст навчальних програм дисциплін психологічного напрямку має практичну орієнтацію, з урахування сучасних вимог ринку праці щодо фахівців цього напрямку.

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська 73 (корпус № 1), кімн. 901
тел. +38 (044) 287-14-25,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://psy.knlu.kiev.ua/

Завідувач

Бондаренко Олександр Федорович - доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, "Заслужений працівник освіти України", дійсний член Професійної психотерапевтичної ліги та офіційний викладач і супервізор практики міжнародного рівня. Автор методики визначення рівня психічної напруги серед персоналу підприємств, автор понад 200 наукових розвідок та публікацій, в тому числі в американських, австрійських, грецьких, чеських  та російських виданнях, визнаний спеціаліст в галузі психотерапії емоційних травм. Засновник і головний редактор "Журналу практикуючого психолога", фахового видання психологів-практиків. Під його керівництвом підготовлено та захищено вісім кандидатських та одна докторська дисертація. Працював на посадах запрошеного професора Лондонського та Лейденського університетів. Організована О.Ф.Бондаренком у 1984 році в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов (нині КНЛУ) лабораторія консультативної психології була однією з перших в Україні. Нагороджений медаллю МОН України "За наукові заслуги" (2006 р.). О.Ф.Бондаренко започаткував та успішно розробляє новий напрям психологічного консультування, що базується на вітчизняних традиціях психологічної допомоги - етичний персоналізм. В 2010 році етичний персоналізм був офіційно визнаний як самостійний метод психологічного консультування.


Науково-педагогічний склад кафедри:

На кафедрі працюють 14 науково-педагогічних працівників, з них 3 професорів, 6 доцентів; доктор наук, 9 кандидатів наук.


Секція психології:

Професори:
докт. психол. наук Бондаренко Олександр Федорович
Доценти:
канд. психол. наук Коваленко-Кобилянська Ірина Генріхівна
канд. психол. наук Кравчук Світлана Леонтіївна
канд. психол. наук Кириленко Валентина Граціянівна
канд. психол. наук Кучеровська Наталія Олександрівна
Викладачі:
канд. психол. наук, ст викладач Корх Віра Михайлівна
викладач Лопушанська Наталя Костянтинівна
канд. психол. наук, викладач Цихоня Валерія Сергіївна
викладач Черкаська Тетяна Анатоліївна

Марушко Наталя Андріївна - ст. лаборант з в.о.


Секція педагогіки:

Професори:
докт. пед.наук. ЛевченкоТетяна Іванівна
докт. пед.наук. Тхоржевська Тетяна Дмитрівна
Доценти:
канд. пед. наук. Демчук Володимир Степанович
канд. пед. наук. Кудіна Валерія Василівна
Викладачі:
канд. пед. наук. Постоюк Наталія Валентинівна (до 30.06.2016 року)

 

Дисципліни

Викладачі секції психології забезпечують викладання таких дисциплін:
- для спеціальності "Мова та література", "Переклад", "Філологія", Менеджмент, Туризм, Маркетинг, Правознавство,
•    психологія (ІІ курс);
•    основи психології (для ф-ту слов'янських мов, ІІ курс);

- для спеціальності "Психологія":
•    вступ до спеціальності;
•    загальна психологія;
•    основи анатомії та фізіології нервової системи;
•    історія психології;
•    вікова психологія;
•    педагогічна психологія;
•    соціальна психологія;
•    психологія управління;
•    психологічна служба в системі освіти;
•    основи патопсихології;
•    психологія здоров’я;
•    основи психологічного консультування;
•    диференціальна психологія;
•    експериментальна психологія;
•    психодіагностика;
•    основи психокорекції;
•    математичні методи в психології;
•    практикум з групової психокорекції;
•    основи нейропсихології;
•    психологія криз;
•    методологічні та теоретичні проблеми в психології;
•    основи дефектології;
•    етичний персоналізм як вітчизняна традиція психотерапії;

- для магістратури спеціальності "Психологія ":
•    основи клінічної психології,
•    основи психосемантики,
•    методика викладання психології,
•    психологія дитини раннього віку,
•    сімейне та дитяче психологічне консультування

Викладачі секції педагогіки забезпечують викладання таких дисциплін:

•    педагогіка;
•    основи педагогічної майстерності;
•    основи психології та педагогіки;
•    педагогіка вищої школи;
•    основи культури педагогічного спілкування;
•    порівняльна педагогіка;
•    основи освітнього менеджменту;
•    вища освіта України та Болонський процес.

Спеціальності

Кафедра випускає бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності "Психологія".

Розклад денної форми навчання факультету германської філології

Філологія* (Мова і література (англійська, нідерландська, фінська, угорська, польська, чеська). Психологія

Аудиторний фонд

Розклад занять

Розклад денної форми навчання факультету германської філології

Розклад заочної форми навчання факультету германської філології

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара