Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій

Історія кафедри

Кафедра методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій заснована 1 вересня 2015 р. внаслідок об’єднання двох кафедр: кафедри методики викладання іноземних мов (КМВІМ) і кафедри інформаційних технологій (КІТ).
КМВІМ була створена у 1963 році. Засновником кафедри та її завідувачем у період з 1963 до 1985 р. був доктор педагогічних наук, професор Михайло Васильович Ляховицький. З 1985 по 1990 р. кафедрою завідував доктор педагогічних наук, професор Вольф Абрамович Бухбіндер, а з 1990 по 2015 р. – доктор педагогічних наук, професор Софія Юріївна Ніколаєва.
КІТ була створена в 1973 році як кафедра засобів навчання та програмування, пізніше – як кафедра обчислювальної техніки, інформатики і методики застосування технічних засобів навчання, кафедра інформатики та комп'ютерних технологій. У різні роки кафедру очолювали професори Чекаль Г. С., Сердюков П. І., Провотар О. І., Партико З. В. Останні роки завідувачем кафедри була доктор педагогічних наук, професор Тамара Іванівна Коваль.
З 1 вересня 2015 р. кафедру методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій очолила Софія Юріївна Ніколаєва – доктор педагогічних наук, професор; Заслужений працівник народної освіти України; відмінник освіти України;  почесний доктор КНЛУ; голова спеціалізованої вченої ради Д 26.054.01 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови; 13.00.02 – теорія та методика навчання: романські мови; головний редактор "Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія"; головний редактор науково-методичного журналу "Іноземні мови"; член Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук НАПН України. У 1998 році нагороджена орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
Кафедра складається з двох секцій: секції методики викладання іноземних мов (МВІМ) і секції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,03680, Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 126 і 128
тел. +38 (044) 529-83-26

e-mail секції МВІМ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт секції МВІМ: http://methods.knlu.kiev.ua/

e-mail секції ІКТ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Офіційний веб-сайт секції ІКТ: http://base.knlu.kiev.ua/


Науково-педагогічний склад секції МВІМ

Бігич Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор
Борецька Ганна Едуардівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Бориско Наталія Федорівна – доктор педагогічних наук, професор 
Кузьменко Юлія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
Майєр Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, доцент
Олійник Тамара Олександрівна – викладач
Писанко Марія Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Пономарьова Юлія Анатоліївна – викладач
Устименко Ольга Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент
Черниш Валентина Василівна – доктор педагогічних наук, професор
Шерстюк Олена Миколаївна – старший викладач


Науково-педагогічний склад секції ІКТ

Коваль Тамара Іванівна – доктор педагогічних наук, професор 
Асоянц Поліна Григорівна – кандидат технічних наук, професор
Бесклінська Олена Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Гундоров Сергій Іванович – кандидат фізико-математичних наук, доцент
Комаров Юрій Андрійович – кандидат фізико-математичних наук, доцент

Освітня діяльність кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці майбутніх бакалаврів і магістрів з таких напрямів і спеціальностей:
6.020303    "Філологія"
6.030102    "Психологія"
6.140103    "Туризм"
6.030507    "Маркетинг"
6.030601    "Менеджмент"
6.030401    "Правознавство"
8.01030302    "Мова і література"
8.03010201    "Психологія"
8.02030304    "Переклад"
8.03060101    "Менеджмент організацій"
Навчальні дисципліни для аспірантів і здобувачів кафедри.


Наукова діяльність кафедри

Наукових шкіл – 7
Колективних наукових тем кафедри – 2
Держбюджетних наукових тем кафедри – 1
Підготовка докторантів та аспірантів за спеціальностями 13.00.02 "Теорія та методика навчання : германські мови"; 13.00.02 "Теорія та методика навчання: романські мови"; 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти"; 13.00.10 "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" – 20-30 осіб щорічно.
Рецензування дисертацій, монографій, підручників, посібників, програм тощо – 10-20 щорічно.
Опoнування дисертацій – 2-5 щорічно.
Виступів на конференціях – 60-80 щорічно.
Публікацій (монографій, колективних монографій, підручників, посібників, навчальних програм, статей, тез) – 50-60 щорічно.
Керівництво дипломними роботами студентів магістратури – 10-15 щорічно


Видавнича діяльність кафедри

•  Фахове видання з педагогічних наук "Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія" ISSN 2412-9283".
Фахова реєстрація у ВАК України:
Реєстрація – постанова Президії ВАК України від 11.10.2000 року №1-03/8, Бюлетень ВАК України № 6, 2000 р.
Перереєстрація – постанова Президії ВАК України від 14.04.2010 року № 1-05/3, Бюлетень ВАК України № 12, 2010 р.
Офіційний веб-сайт видання: http://visnyk-pedagogy.knlu.kiev.ua/
Видання індексується Google Scholar http://scholar.google.com.ua/
•   Фахове видання з педагогічних наук, науково-методичний журналу "Іноземні мови" ISSN 1817-8510.
Фахова реєстрація у ВАК України: журнал перереєстровано ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 12 2010р., с.7).
Офіційний веб-сайт видання: http://inozemnimovy.knlu.kiev.ua/
Видання індексується Google Scholar http://scholar.google.com.ua/


Міжнародна діяльність кафедри

•  Участь у міжнародних проектах.
•  Співпраця із зарубіжними членами редколегій наукових видань кафедри.
•  Членство у редколегіях зарубіжних видань.
•  Співпраця з зарубіжними видавництвами в Україні.


Виховна діяльність кафедри

Виховна діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямована на формування у студентів почуття національної гідності, гордості за власну країну, її історію, культуру, традиції на тлі толерантного ставлення до представників інших етнокультур. Особлива увага приділяється розвитку професійних якостей вчителя/викладача іноземної мови.

Детальніше інформацію викладено на сайтах секцій.

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара