Кафедра російської мови і літератури

Кафедра російської мови і літератури є навчально-науковим підрозділом факультету слов’янської філології Київського національного лінгвістичного університету. Кафедра створена в результаті реорганізації кафедри російської та української мов та  кафедри на підставі рішення вченої ради Київського національного лінгвістичного університету.
Заснування 1981 рік


Історія кафедри:

Кафедру російської та української мов (до того – кафедра фонетики російської мови; кафедра фонетики і граматики слов’янських мов; кафедра російської та української мов) було відкрито в 1981 році у зв'язку зі зростанням кількості іноземних студентів, які прибували на навчання до університету. Завідувачем кафедри впродовж 10 років була відомий учений, дослідник лексики слов'янських мов доктор філологічних наук професор В. Т. Коломієць. Із 1992 по 2003 рр. кафедру очолював академік АН ВШ України доктор філологічних наук професор Р. В. Болдирєв, з 2004 р. по 2010 р. доктор філологічних наук, професор О. А. Стишов.


Конференції:

Кафедра організовує щорічну науково-практичну конференцію викладачів та студентів на факультеті російської філології: "Україна і світ: діалог мов та культур". У 2012 році започаткувала міжнародну наукову конференцію "Мовна особистість: лінгвістика та лінгводидактика".


Дисципліни на факультеті слов’янської філології:

Вступ до літературознавства
Вступ до мовознавства
Герменевтика
Ділова українська мова
Загальне мовознавство
Історія літератури
Історія російської мови
Лексикологія
Лінгвокраїнознавство
Методика
Новітня література
Практична граматика
Практична фонетика
Російська мова
Стилістика
Теоретична морфологія
Теоретичний синтаксис
Теоретична фонетика
Теорія літератури
Українська мова
Функціональна граматика


Дисципліни на підготовчому відділенні для іноземних громадян:

Російська література
Російська мова
Українська мова
Фонетика


Завідувач кафедри:

доктор філологічних наук, професор Мусієнко Валентина Павлівна – фахівець у галузі функціональної граматики, зіставного мовознавства, етнолінгвістики. Автор 123 публікацій, серед яких монографії "Функционально-семантическая категория меры в русском языке", "Сопоставительная граматика русского и украинского языков" (у співавторстві), навчальні посібники "Введение в психолингвистику", "Общее языкознание. Просеминарий", "Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов специальности "Язык и литература (русский)", шкільний підручник для 5 класу "Русский язык" (у співавторстві), низка навчально-методичних комплексів лінгвістичних дисциплін для вищої школи. Керує підготовкою дисертацій, є членом спеціалізованої ради з захисту дисертацій при КНУ ім. Т. Шевченка.


Науково-педагогічний склад кафедри:

Клеофастова Тетяна Вікторівна – доктор філологічних наук, професор
Нечитайло Ірина Миколаївна – доктор філологічних наук, професор
Терехова Світлана Іванівна – доктор філологічних наук, професор
Барабанщикова Ольга Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
Кендюшенко Алла Георгіївна – кандидат філологічних наук, доцент
Ковтун Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Мунтян Олександр Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент
Охріменко Тетяна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Павлова Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Палатовська Олена Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент
Пащенко Олена Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент
Потапова Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент
Тищенко Ірина Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент
Шведова Марія Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент
Надточій Олена Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент
Сокур Ірина Олексіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач
Ботвинова Кіра В’ячеславівна – старший викладач
Власенко Світлана Миколаївна – старший викладач
Жданова Ельвіна Августівна – старший викладач
Кордун Тетяна Гуріївна – старший викладач
Котик Лариса Леонідівна – старший викладач
Перегінець Оксана Тарасівна – старший викладач
Прищепа Олена Кузьмівна – старший викладач
Романова Віра Михайлівна – старший викладач
Сидоренко Наталя Григорівна – старший викладач
Яцюк Світлана Модестівна – старший викладач
Бойко Інна Олександрівна – викладач

Секретар: Мороз Олеся ЮріївнаНауково-методичні публікації викладачів кафедри:

На кафедрі створено низку оригінальних посібників і підручників, які є базовими й активно застосовуються викладачами в навчальному процесі під час викладання російської та української мов як іноземних:

 1. 1000 українських дієслів. Словник синтаксичної сполучуваності. (Для студентів-іноземців) / Укл. Романова В.М. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – 244 с.
 2. Бойко І. О., Бондар М. В. Практичний курс української мови для іноземців (навч. посібник). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. – 228с.
 3. Ботвинова К. В., Мартинюк О.Г, Прищепа О.К. "Празднуем вместе" Учебное пособие по чтению и развитию устной речи для студентов-иностранцев подготовит.фак-та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Видавничий центр КНЛУ. – К, 2012 – 130 с.
 4. Гэбрэ Т.Г., Ермоленко Н.В. 355 русских глаголов (спряжение и управление). Учебный словарь для студентов-иностранцев подготовительного факультета. – К.: Изд. центр, КНЛУ, 2014. – 372 с.
 5. Кендюшенко А. Г. Аудирование: тексты и упражнения. Пособие по русскому языку для иностранных студентов-филологов третьего года обучения. – Київ: КНЛУ, 1999 – 100 с.
 6. Кендюшенко А. Г., Тищенко І. Ю. Русский язык для иностранных студентов-филологов третьего года обучения: Учебное пособие для самостоятельной работы. – Київ: КНЛУ, 2010. – 142 с.
 7. Котик Л.Л. Українська граматика у комунікативних моделях / Наук. ред. Р.В.Болдирєв. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2001. – 350 с.
 8. Мусиенко В. П., Корновенко Л. В. Общее языкознание. Просеминарий. – Киев, 2013. – 212 с.
 9. Мусиенко В. П., Кулешова Л. Н. Введение в языкознание. Учебное пособие для студентов специальности "Язык и литература (русский)". – Киев-Черкассы, 2013. – 134 с.
 10. Нечитайло И.Н. Введение в языкознание. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов. – К.: Издательский центр КНЛУ, 2006. – 187 с.
 11. Нечитайло И.Н. Практическая грамматика русского языка: Словообразование. Морфология. Учебное пособие для иностранных студентов-филологов І курса. К., 2015. − 120 с.
 12. Павлова І. В. Русский язык. Учебное пособие по аудированию для иностранных студентов-филологов. Учебное пособие по аудированию для иностранных студентов-филологов КНЛУ. – Борисполь, "Ризографика", 2015. – 94 с.
 13. Палатовская Е. В., Прилуцкая Я. Н. Лингвистика: язык специальности. Учебное пособие по научному стилю для иностранных студентов-филологов. – К.:КНЛУ, 2011. – 116с.
 14. Пащенко Е. М., Романова В. М. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для студентов-иностранцев 1 курса. Часть 1 / Изд. центр КНЛУ, 2011. – 115 с.
 15. Пащенко Е. М., Романова В. М. Работаем с текстом. Пособие по чтению и развитию речи для студентов-иностранцев 1 курса. Часть 2 / Изд. центр КНЛУ, 2012. – 240 с.
 16. Романова В. М. Готовимся к модульной контрольной работе. Лексико-грамматические задания по русскому языку для самостоятельной работы студентов-иностранцев I курса. – К.: Изд. центр КНЛУ, 2010. – 112 с.
 17. Старикова И.А. Пособие по практической фонетике русcкого языка для иностранных студентов. – К.: Издательский центр КНЛУ, 2005. – 220 с.КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 905
тел.: +38 (044) 521-61-52
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://rosukrmov.knlu.kiev.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

      ДНУ ім. Олеся Гончара