Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики

Історія кафедри

Перша група студентів, які отримали диплом перекладача з німецької мови у стінах Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, була випущена 1993 року, тоді вона підпорядковувалась факультету німецької мови. Групи з 7-9 студентів отримали такі ж дипломи в 1994 і 1995 роках.

Вже в 1995/96 навчальному році створюється кафедра перекладу на чолі з професором Корунцем Ільком Вакуловичем. Секція німецької мови, де працюють старші викладачі Лоць Олексій Климович і Франко Оксана Богданівна, а також викладачі Артьомцев Олександр Вікторович і Синєгуб Світлана Вікторівна, входить у структуру кафедри. Кількість студентів, які у той час вивчають німецьку мову, об’єднана у три групи, одна з них має німецьку мову як основну іноземну мову, дві інші – як другу мову.
В 1996 році у зв’язку зі збільшенням кількості студентів засновується факультет перекладачів, відбувається поділ кафедри перекладу на дві самостійні: кафедру теорії і практики перекладу, яка опікується студентами 3-5 курсів і кафедру романських та германських мов, під її керівництвом навчаються студенти двох молодших курсів. На кожній з названих кафедр діють відповідно секції перекладу і німецької мови, представлені 10 викладачами і 2 групами, які вивчають німецьку мову як основну іноземну. Кількість студентів постійно зростає, розширюється і штат викладачів німецької мови на обох кафедрах.
2000 року керівництво університету приймає рішення про створення кафедри німецької мови і перекладу як самостійної одиниці. Першим завідувачем кафедри стає кандидат філологічних наук, доцент Меньшикова Надія Василівна. На цей час кафедра налічує 26 викладачів, з них 4 кандидати філологічних наук: Меньшикова Н.В., Капуш А. В., Савченко І.Я. і Франко О.Б., а також 3 старших викладачі: Лоць О.К., Мироненко Т.С. і Сухомлин В.В.
2004 року новим керманичем кафедри стає кандидат філологічних наук, доцент Долгополова Лілія Анатоліївна, яка очолює її і донині.
На кафедрі в різні часи плідно працювали випускники Київського національного університету ім. Т. Шевченка: кандидат філологічних наук, доцент Назаров С.М., кандидат філологічних наук, доцент Савченко І.Я., а старший викладач Мироненко Т.С. до цього часу є членом кафедри.
Переважна більшість викладачів кафедри є випускниками факультету німецької мови різних років. Це доценти Франко О.Б., Лазаренко О.О., Сухомлин В.В., старші викладачі Лоць О.К., Гутник В.М., Паустовська М.В., викладачі Казимирова Ю.А., Мамченко С.П. і Харченко К.Д.
На кафедрі працюють також і випускники рідного факультету: викладач, а нині аспірант нашого університету, Волкова О.М. і викладач Зубрицька Ю.В.
Викладачі самостійно й успішно забезпечують викладання теоретичних і практичних дисциплін на кафедрі, приймають активну участь у науковому, науково-методичному та культурному житті факультету. Завдяки злагодженій роботі кафедри та грамотному керівництву її завідувача професора Долгополової Л.А. тут постійно працюють лектори Гете-Інституту, а також проходять активну практику студенти педагогічного інституту м. Швебіш Ґмюнд (Німеччина).


Грамота за кращу кафедру з організаційно-виховної та культурно-освітньої роботи серед студентів


Завідувач

Долгополова Лілія Анатоліївна – професор, доктор філологічних наук

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1. Артьомцев Олександр Вікторович, доцент, кандидат філологічних наук
2. Бакуменко Олександра Олександрівна, викладач
3. Васильчук Людмила Федорівна, доцент, кандидат філологічних наук
4. Волкова Ольга Миколаївна, викладач
5. Гутник Валентина Михайлівна, старший викладач
6. Декало Ольга Олександрівна, викладач
7. Казимирова Юлія Анатоліївна, викладач
8. Кузьменко Тетяна Миколаївна, старший викладач
9. Лазаренко Олена Олександрівна, доцент, кандидат філологічних наук
10. Мамченко Світлана Петрівна, викладач
11. Мироненко Тетяна Степанівна, старший викладач
12. Паршикова Олена Олексіївна, професор, доктор педагогічних наук
13. Паустовська Маріанна Володимирівна, доцент, кандидат педагогічних наук
14. Примак Оксана Миколаївна, викладач
15. Середа Оксана Михайлівна, доцент, кандидат педагогічних наук
16. Синєгуб Світлана Вікторівна, доцент, кандидат філологічних наук
17. Сухомлин Валентина Вікторівна, доцент, кандидат філологічних наук
18. Фахурдінова Марина Анатоліївна, доцент, кандидат філологічних наук
19. Франко Оксана Богданівна, доцент, кандидат філологічних наук
20. Харченко Катерина Дмитрівна, викладач

Навчальні дисципліни:

1. Друга іноземна мова, 3 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)
2. Друга іноземна мова, 2 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)
3. Перша іноземна мова, 1 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
4. Перша іноземна мова, 2 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
5. Друга іноземна мова, 2 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - англійська)
6. Друга іноземна мова, 3 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - англійська)
7. Друга іноземна мова, 4 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - англійська)
8. Практичний курс перекладу з першої іноземної мови, 4 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
9. Загальна теорія перекладу. Спеціальність 8.02030304 Переклад (німецька мова) (магістр)
10. Історія першої іноземної  мови. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
11. Курс за вибором з перекладознавства „Когнітивні виміри перекладу”. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
12. Лексикологія першої іноземної мови. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
13. Лінгвокраїнознавство. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
14. Курс за вибором з теоретичних дисциплін  „Лінгвокультурологія”. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
15. Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації. Спеціальність 8.02030304 Переклад (німецька мова)
16. Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу. Спеціальність 8.02030304 Переклад (німецька мова)
17. Спецкурс з профілю магістерської роботи „Основи наукових досліджень”. Спеціальність 8.02030304 Переклад (німецька)
18. Курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін „Перекладацькі трансформації”. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
19. Перша іноземна мова, 4 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
20. Перша іноземна мова, 3 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
21. Практичний курс перекладу з другої іноземної мови, 4 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - англійська)
22. Практичний курс перекладу з другої іноземної мови. Спеціальність 8.02030304 Переклад (англійська)
23. Практичний курс перекладу з другої іноземної мови. Спеціальність 7.02030304 Переклад (англійська)
24. Практичний курс перекладу з першої іноземної мови. Спеціальність 8.02030304 Переклад (німецька)
25. Практичний курс перекладу з другої іноземної мови, 3 курс. Напрям підготовки 6.020303Філологія (Переклад - англійська)
26. Практичний курс перекладу з першої іноземної мови, 3 курс. Напрям підготовки 6.020303 Філологія (Переклад - німецька)
27. Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов. Напрям підготовки 6.020303Філологія (Переклад - німецька)
28. Стилістика першої іноземної мови. Напрям підготовки 6.020303Філологія( Переклад - німецька)
29. Порівняльна типологія німецької та української мови. Спеціальність 8.02030304Переклад (німецька)
30. Усний двосторонній переклад (перша іноземна мова). Спеціальність 8.02030304 Переклад (німецька)
31. Усний двосторонній переклад (перша іноземна мова), 4 курс. Напрям підготовки 6.020303Філологія (Переклад - німецька)
32. Усний двосторонній переклад (друга іноземна мова), 4 курс. Напрям підготовки 6.020303Філологія (Переклад - англійська)
33. Усний двосторонній переклад (друга  іноземна мова). Спеціальність 7.02030304 Переклад (англійська)
34. Усний двосторонній переклад (друга іноземна мова). Спеціальність 8.02030304 Переклад (англійська)

Спеціальності

Напрям підготовки
– 6.020303 Філологія (Переклад (німецька мова) (бакалавр)
– 6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика) (бакалавр)

Спеціальність
– 8.02030304 Переклад (німецька мова) (магістр)
– 8.02030303 Прикладна лінгвістика (магістр)

Наукова діяльність

На кафедрі ведеться науково-дослідна робота з лінгвістичних і методологічних проблем перекладу за колективною кафедральною темою “Лінгвокультурологічні та когнітивно-дискурсивні дослідження у перекладі ” усіма викладачами кафедри, з яких  1 професор та 8 кандидатів наук. У межах даної теми здійснюється керівництво курсовими і магістерськими роботами студентів, готуються доповіді для участі у міжнародних і всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, публікуються наукові статті, тези, створюються навчально-методичні посібники і підручники.
Кафедра співпрацює з «Центром художнього перекладу літератури країн СНД», започаткованим у Московському державному лінгвістичному університеті разом із Міждержавним фондом гуманітарного співробітництва держав-учасниць СНД. Партнерами кафедри є також такі інститути й університети: Гете-Інститут, Австрійська бібліотека, Німецька служба академічних обмінів, університет ім. Гумбольдта (Берлін, Німеччина), педагогічний інститут м. Швебіш-Ґмюнд (Німеччина), Мюнхенський інститут іноземних мов і перекладачів (Німеччина).
У науковій роботі кафедри активну участь приймають студенти 3, 4 курсів і магістранти, які представляють кафедру на науково-практичних конференцій, олімпіадах з перекладу.

Навчально-методична робота

Викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію, беручи участь в науково-методичних семінарах, семінарах-практикумах і  майстер-класах, які проводяться у навчальних вітчизняних та зарубіжних закладах, а також у культурних німецькомовних центрах. Отримані знання та практичний досвід з викладання німецької мови викладачі кафедри втілюють у своїх творчих доробках – методичних рекомендаціях, посібниках, підручниках, з якими на заняттях з німецької мови працюють студенти факультету перекладачів. За останні п’ять років викладачами кафедри укладено:

  • Німецько-український фаховий словник / Уклад.: Лоць О.К., Мироненко Т.С. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. − 78 с.
  • Навчально-методичні матеріали з німецької мови як другої іноземної для самостійної роботи студентів ІІІ курс / Уклад.: Горобцова Т.М. Мамченко С.П. Харченко К.Д. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. – 108 с.
  • Усний двосторонній переклад. Навчальний посібник для студентів IV курсу факультету перекладачів / Т.С. Мироненко. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2009. – 140 с.
  • Фонетика – це чудово. “Phonetik cool!” / Вступний фонетичний курс для студентів-германістів (німецька мова): Навчальний посібник / Гутник В.М. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М., 2011. – 404с.
  • Навчально-методичний комплекс DU 2. Підр. для студ. вищ. навч. закладів / Бориско Н.Ф., Каспар-Хене Х., Бондаренко Е., Васильченко О., Гайтнер А., Гутник В. та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 344 с. (співавторство)
  • Навчально-методичний комплекс DU 2. Книга для вчителя / Бориско Н.Ф., Каспар-Хене Х., Бондаренко Е., Васильченко О., Гайтнер А., Гутник В. та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2011. –155 с. (співавторство).
  • Начально-методичні матеріали з німецької мови (для самостійної роботи студентів І-го курсу факультету перекладачів) / В.М. Гутник, О.П. Коцюба, М. В. Паустовська. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – с. 130
  • Збірник вправ до аудіотекстів з німецької мови як другої іноземної для студентів 4 курсу / Уклад.: Сухомлин В.В., Харченко К.Д., Примак О.М. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – с. 64  
  • Методологічні засади перекладацького аналізу тексту (Methodologische Ansätze der übersetzungsrelevanten Textanalyse): Навч. посібник / С.В. Синєгуб − К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 149 с.

На базі кафедри німецької мови та перекладу проходять навчально-педагогічну практику студенти Вищої педагогічної школи м. Швебіш Гмюнд / Німеччина. Викладачі кафедри співпрацюють зі студентами-практикантами, надаючи їм консультативну допомогу.


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 437
тел.: +38 (044) 521-17-87
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://germtrans.knlu.kiev.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара