Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу

Історія кафедри

Кафедра романських мов та перекладу була організована у 2002 р. – після її виділення з кафедри практики германських і романських мов, яку було створено в 1996 р. Від часу заснування кафедри її очолювали кандидат філологічних наук, доцент Людмила Сергіївна Лемешко, кандидат філологічних наук, доцент Людмила Михайлівна Яценко, кандидат філологічних наук, доцент Олена Володимирівна Залєснова. З 2012 року кафедрою керує доктор філологічних наук, професор Валентина Стефанівна Данилич.
Кафедра забезпечує навчально-виховний процес за спеціальністю "Переклад" (дві іноземні мови) з практичних мовних, теоретичних мовних і перекладацьких дисциплін з французької, італійської та іспанської мов. Діяльність викладачів кафедри спрямована на якісну підготовку майбутніх фахівців з перекладу: аудиторна та поза аудиторна робота (консультації, бесіди, додаткові завдання); найрізноманітніші методи занять з першої та другої іноземної мови, практичного курсу перекладу, усного двостороннього перекладу тощо; систематичний контроль знань, який забезпечує надійне оцінювання рівня успішності студентів у відповідності до мети, завдання та змісту кожного заняття.
Викладачі кафедри працюють у руслі колективної наукової теми «Актуальні проблеми лінгвістики та перекладознавства сучасних романських мов». Тематика наукового доробку викладачів кафедри, виконаних студентами курсових і магістерських робіт свідчить про широкий спектр наукових досліджень, які виконуються і викладачами кафедри романських мов і перекладу, і студентами факультету перекладачів. Робота кафедри над колективною темою, зазначеною вище, має цілеспрямований характер, що виявляється саме у науковому доробку колективу.
Кафедра романських мов та перекладу виступає організатором Всеукраїнської студентської олімпіади з італійської мови. Метою проведення олімпіади є стимулювання творчої праці студентів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності та підвищення якості фахової підготовки. Щорічно збільшується кількість вищих навчальних закладів України, студенти яких беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді. Серед переможців Всеукраїнської студентської олімпіади є студенти факультету перекладачів.

Завідувач

Кафедру романських мов та перекладу очолює доктор філологічних наук, професор Данилич Валентина Стефанівна.

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працює 30 викладачів (у тому числі: 2 професори, 6 доцентів, кандидатів наук, 3 старших викладача, 19 викладачів):

Відділення італійської мови:
Бикова Алла Анатоліївна – викладач;
Даценко Юлія Петрівна – доцент, кандидат філологічних наук;;
Клуб Ірина Сергіївна – викладач;
Кузнецова Марина Олексіївна – викладач;
Куранда Віталіна Валентинівна – викладач (до 30.06.2015 року);
Ковальчук Тетяна Борисівна – викладач;
Петрова Олена Володимирівна – викладач.

Відділення французької мови:
Глущенко Марія Петрівна – викладач;
Олефір Ганна Іванівна – старший викладач;
Опанащенко Ольга Віталіївна – викладач;
Панченко Оксана Олександрівна – викладач;
Панченко Раїса Борисівна – викладач;
Підгірна Наталія Михайлівна – викладач;
П’ятецька Анна Володимірівна – викладач;
Гулей Марина Дмитрівна

Відділення іспанської мови:
Бокова Поліна Михайлівна – доцент, кандидат філологічних наук;
Залєснова Олена Володимирівна – доцент, кандидат філологічних наук;
Іваненко Альона Олександрівна – викладач;
Сидоренко Ірина Андріївна – викладач;
Шапкіна Наталія Миколаївна – викладач (до 30.06.2016 року).

Дисципліни

Перша іноземна мова (італійська, іспанська, французька)
Вступ до перекладознавства (італійська, іспанська, французька)
Друга іноземна мова (італійська, іспанська, французька)
Практичний курс перекладу з першої іноземної мови (італійська, іспанська, французька)
Практичний курс перекладу з другої іноземної мови (італійська, іспанська, французька)
Усний двосторонній переклад з першої іноземної мови (італійська, іспанська, французька)
Усний двосторонній переклад з другої іноземної мови (італійська, іспанська, французька)
Лексикологія (італійська, іспанська, французька)
Історія мови (італійська, іспанська, французька)
Лінгвокраїнознавство (італійська, іспанська, французька)
Стилістика (італійська, іспанська, французька)
Теоретична граматика (італійська, іспанська, французька)
Порівняльна типологія (італійська, іспанська, французька)
Загальна теорія перекладу (італійська, іспанська, французька)
Курс за вибором з теоретичних мовних дисциплін (італійська, іспанська, французька)
Курс за вибором з перекладознавства (італійська, іспанська, французька)

Спеціальності

Освітньо-кваліфікаційні рівні:
Бакалавр (6.020303) - спеціальність "Переклад" (італійська мова), (французька мова), (іспанська мова)
Спеціаліст (7.02030304), Магістр (8.02030304) - спеціальності:
"Переклад" (англійська та французька мови), (англійська та італійська мови) (англійська та іспанська мови)
"Переклад" (французька та англійська мови)
"Переклад" (італійська та англійська мови)
"Переклад" (іспанська та англійська мови)

Підрозділи: До складу кафедри романських мов та перекладу входить відеоклас із можливістю застосування аудіо та відео матеріалів у форматах MP3, VHS, DVD, MPEG4, презентацій у форматі PowerPoint (кімн. 719).

Міжнародна діяльність

Кафедра романських мов та перекладу бере участь у налагодженні й підтримці міжнародних зв'язків із зарубіжними фахівцями та науковцями.
Відділення італійської мови:
Викладачі кафедри співпрацюють зі спілкою «Данте Аліґ'єрі» (Італія), її генеральним секретарем Алессандро Мазі та директором – професором Франко Баллоні. Практичні заняття зі студентами регулярно проводять представники посольства Італії в Україні Анна-Марія Корсо, Гавіно, та інспектор Міністерства освіти Франції Марангоні-Навелло Жільбер. Працюють майстер класи для викладачів та студентів, де з лекціями виступають провідні фахівці, професори Джузеппе Патота, Олена Сакало, Марко Гатті, Марко Сантагатті, Марчелло Сільвестріні.
Відділення іспанської мови:
Кафедра підтримує постійний зв’язок з Посольством Королівства Іспанії в Україні: викладачі кафедри беруть участь в науково-методичних семінарах та заходах, які організуються Відділом культури (Дні іспанського кіно, Клуб друзів іспанської мови, Іспанське кіно у Майстер класі, Дні читання «Дон Кіхота», Дні Європи тощо); у квітні 2012 року за запрошенням кафедри на урочистому відкритті Днів іспанської мови був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Іспанії в Україні Хосе Родрігес Мойяно; в рамках проведення Днів іспанської мови на факультеті перекладачів з доповідями виступали Гільєрмо Мартін (лектор від Посольства Королівства Іспанії у Львівському Національному Університеті ім. І.Франка, 2010 р.), Хосе Роман Леон Лора (радник, керівник відділу з питань економічної співпраці Представництва Європейського Союзу в Україні, 2011 р.), Хав’єр Ларраурі Пуебла (лектор від Посольства Королівства Іспанії у КНУ ім. Тараса Шевченка, 2012 р., 2013 р.). Викладачі кафедри є членами Асоціації іспаністів України. У Київському осередку цієї організації викладачі кафедри обіймають наступні посади: голова осередку – кандидат філологічних наук, доцент Залєснова О.В.; заступник голови – кандидат філологічних наук, доцент Бокова П.М.; секретар – викладач Бабенко С.А. Студенти, які вивчають іспанську мову як першу і другу іноземну проходять перекладацьку практику під керівництвом викладачів кафедри у Центрі іспанської мови і культури «Чіспа».
Відділення французької мови:
Викладачі кафедри є членами Української асоціації викладачів французької мови (AFPU). Кафедра підтримує постійний зв’язок з Посольствами Республіки Франції, Канади і Королівства Бельгії в Україні (участь в науково-методичних семінарах, конкурсах поетичного перекладу, конкурсах на найкращий фільм та інших культурно-просвітницьких заходах); Французьким культурним центром (доступ до бібліотеки, медіотеки, участь у культурно-просвітницьких заходах).

Видання

Список підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, виданих співробітниками кафедри романських мов і перекладу

  1. Бабенко С.А., Мариненко П.І., Самофалова Н.В. Español para continuar / Іспанська мова. Середній рівень. Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 345 c.
  2. Бокова П.М., Залєснова О.В., Серебрянська А.О. Curso de interpretación. Посібник з усного двостороннього перекладу з іспанської мови для студентів ІV-V курсів факультету перекладачів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 230 c.
  3. Данилич В.С. Іспанська мова. Міфи, легенди, історії (тексти та вправи). Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 122 c.
  4. Даценко Ю.П. Arte dell’interpretazione. Навчальний посібник з усного двостороннього перекладу з італійської мови для студентів ІV-V курсів перекладацьких і філологічних факультетів/інститутів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 297 c.
  5. Залєснова О.В., Бокова П.П. El saber no pesa / Знання за плечима не носити. Посібник з іспанської мови для студентів вищих навчальних закладів. - Вінниця, Нова Книга, 2013. – 392 с.
  6. Корбозерова Н.М., Серебрянська А.О. Теоретична граматика сучасної іспанської мови К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. - 294 с.
  7. Корбозерова Н.М., Серебрянська А.О., Скробот А.І. Порівняльна типологія іспанської і української мов К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. - 130 с.
  8. Лемешко Л.С., Табачек І.В. Посібник з теоретичної граматики французької мови К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. - 134 с.
  9. Серебрянська А.О., Серебрянська Т.М. Іспанська мова для початківців. Підручник. – Вінниця, Нова Книга, 2009. – 544 с.


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 701
тел.: +38 (044) 529 93 06
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://romtrans.knlu.kiev.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара