Критерії відбору та перелік необхідних документів

Основні критерії відбору студентів
для участі у програмі академічної мобільності Erasmus+:

– академічна успішність;

– участь у громадському житті Університету;

– виконання науково-дослідницьких проектів;

– володіння іноземною мовою не нижче рівня В1 та наявність сертифікату відповідної організації, який це засвідчує.


Список документів,

необхідних для участі у програмі академічної мобільності Erasmus+

1.    Заява встановленого зразка, затверджена координатором студента від КНЛУ та від європейського університету.
2.    Сертифікат, що підтверджує володіння іноземною мовою не нижче рівня В1.
3.    Договір про участь у програмі академічної мобільності, підписаний координатором студента від КНЛУ, від європейського університету та самим студентом, якого направляють на стажування.
4.    Медичне страхування.
5.    Копія закордонного паспорту.
6.    Засвідчений переклад залікової книжки на мову країни, куди студента направляють для участі у програмі академічної мобільності.
7.    Резюме.
8.    Мотиваційний лист.


Оголошення конкурсу

– Як тільки відділ міжнародних зв’язків КНЛУ отримує від партнерського університету повідомлення про наявність ґрантових місць для участі у програмі академічної мобільності, а також інформацію про умови участі у даній програмі та фінансові зобов’язання сторін, на відповідних факультетах оголошується конкурс, про що повідомляється на інформаційних стендах факультетів та на сайті КНЛУ.

– Студенти, які бажають брати участь у програмі, повинні написати заяву на ім’я декана відповідного факультету із проханням допустити їх до участі у конкурсному відборі із зазначенням періоду складання заліково-екзаменаційної сесії. 

– Після згоди декана факультету студент готує документи із переліку, поданого вище (пункти 2, 5, 6, 7, 8).

– Конкурсна комісія факультету на підставі наданих документів та усної співбесіди зі студентом приймає рішення про рекомендацію кращих студентів для участі у відповідній програмі.

– Після цього студент звертається до відділу міжнародних зв’язків для отримання інформації про подальшу процедуру оформлення документів для участі у програмі академічної мобільності.

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара