Здобувачі наукових ступенів (Д 26.054.01)

Список

здобувачів наукового ступеня кандидата наук


ПІБ
здобувача


Тема дисертації


Спеціальність


Офіційний
захист
(дата, час)


Матеріали для оприлюднення

Дідух
Олександра
Олександрівна

Методика навчання ведення дебатів майбутніх викладачів англійської мови

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

06 жовтня 2016 р.
о 12.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Задорожна
І. П.

2) доц. Бондар
Л. В.

Шевелько
Катерина
Олександрівна

Методика навчання старшокласників спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземної мови перекладу англомовних публіцистичних текстів

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

06 жовтня 2016 р.
о 10.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Черноватий
Л. М.
2) доц. Подосиннікова
Г. І.

Андрущенко
Аліна
Олександрівна

Методика формування франкомовної граматичної компетентності у майбутніх філологів
(французька мова після англійської)

13.00.02 –
теорія і методика навчання: романські мови

05 жовтня 2016 р.
о 10.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1)
доц. Зєня
Л. Я.

2) доц. Руснак
Д. А.

Вавіліна
Світлана
Геннадіївна

Методика навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піар-текстів

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

29 червня 2016 р.
о 13.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація, Додатки
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Тарнопольсткий О. Б.
2) доц. Корнєва З. М.

Баклаженко Юлія Вікторівна

Методика індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх аналітиків систем

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

27 травня 2016 р.
о 12.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Тарнопольський
О. Б.
2) доц. Жданова Н. С.

Поляничко Зоя Олексіївна

Інформатизація шкільної освіти у Республіці Польща в умовах євроінтеграції

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

27 травня 2016 р.
о 10.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Локшина О. І.
2) доц. Кучай
О. В.

Гальченко
Оксана
Юріївна

Навчання майбутніх менеджерів туризму професійно орієнтованого англомовного письма в коледжах

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

12 квітня 2016 р.
о 12.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація,
Додатки
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Тарнопольський О. Б.
2) доц. Мацнєва О. А.

Глазунов
Максим
Станіславович

Формування англомовної компетентності в писемному мовленні майбутніх учителів з використанням веб-технологій

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

12 квітня 2016 р.
о 10.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Черноватого Л. М.
2) доц.
Плотнікова Є. О.

Конопленко
Людмила
Олександрівна

Методика навчання усного англомовного спілкування з використанням ділової гри майбутніх фахівців із інформаційної безпеки

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

4 лютого 2016 р.
о 12.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація,
Додатки
III. Відгуки офіційних опонентів:

1) доц. Паршикова О. О.
2) доц. Король
Т. Г.

Дичка
Наталія
Іванівна

Методика навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх фахівців з інформаційних технологій

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

4 лютого 2016 р.
о 10.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Зєня
Л. Я.
2) доц. Стрілець В. В.

Складанчук
Анна
Геннадіївна

Методика навчання англійського усного мовлення дошкільників

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

3 лютого 2016 р.
о 12.00 год.


I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Задорожна І. П.
2) ст. викл. Кочубей Н. П.

Бірецька
Лілія
Сергіївна

Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

2 лютого 2016 р.
о 12.00 год.


I. Автореферат
II. Дисертація,
Додатки
III. Відгуки офіційних опонентів:

1) проф. Тарнопольський
О. Б.
2) доц. Борщовецька
В. Д.

Виселко Андрій
Дмитрович

Формування англомовної компетентності майбутніх економістів-міжнародників в продуктивних видах мовленнєвої діяльності

13.00.02 –
теорія і методика навчання: германські мови

2 лютого 2016 р.
о 10.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) доц. Паршикова О. О.
2) доц. Корнєва
З. М.

 

Список

здобувачів наукового ступеня доктора наук

Майєр
Наталія
Василівна

Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови

13.00.02 –
теорія і методика навчання: романські
мови

29 червня 2016 р.
о 10.00 год.

I. Автореферат
II. Дисертація, Додатки
III. Відгуки офіційних опонентів:
1) проф. Задорожна І. П.
2) проф. Микитенко Н. О.
3) проф. Тарнопольський О. Б.

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара