Здобувачі

Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково-педагогічних і наукових кадрів. Кандидатські іспити проводяться з метою встановлення глибини професійних знань, наукового і культурного кругозору здобувача наукового ступеня кандидата наук, підготовленості його до самостійної науково-дослідної діяльності. Складання кандидатських іспитів здобувачами є обов’язковим для присудження їм наукового ступеня кандидата наук.

Розклад для здобувачів на 2015–2016 н. р. (І семестр)

Графік складання кандидатських іспитів у весняну сесію 2015 року

Прикріплення до відділу науково-дослідної роботи для складання кандидатських іспитів

Плата за підготовку та складання кандидатських іспитів на 2014/2015 навчальний рік

Здобувач, який має вищу освіту зі спеціальності, що не відповідає галузі науки, з якої підготовлено дисертацію, на підставі рішення відповідної спеціалізованої вченої ради складає додатковий кандидатський іспит із наукової спеціальності відповідної галузі науки за переліком спеціальностей наукових працівників.
Кандидатські іспити складаються з філософії, іноземної мови та спеціальності.
Як іноземна мова може складатися англійська, німецька, іспанська, італійська, французька.

Комісії для прийому кандидатських іспитів з кожної дисципліни призначаються  наказом по університету перед кожною сесією у складі голови ректора/проректора і не менше трьох членів з числа кваліфікованих науково-педагогічних і наукових працівників, докторів та кандидатів наук.

До складу комісії з приймання кандидатського іспиту із спеціальності повинно входити не менше трьох фахівців, два з яких мають бути докторами наук, третій – кандидатом наук з цієї спеціальності.
До складу комісії з приймання кандидатського іспиту з філософії повинно входити не менше двох фахівців, один з яких має бути доктором філософських наук, а інший – кандидатом філософських наук.
В комісію з іноземної мови включаються викладачі кафедр іноземних мов, а також викладачі спеціальних кафедр, які мають науковий ступінь з тієї галузі науки, до якої відноситься за спеціальністю  дисертаційна  робота аспіранта (здобувача), і вільно володіють відповідною іноземною мовою. До спеціальних кафедр відносяться ті, профіль педагогічної та науково - дослідної діяльності яких повністю або в основному відповідає профілю дисертаційної роботи аспіранта (здобувача).

Кандидатські іспити за рішенням комісій проводяться з використанням екзаменаційних білетів, або за переліком екзаменаційних питань, розроблених за типовою програмою профілюючою кафедрою та затверджених вченою радою університету.

З метою підготовки до кандидатського іспиту з філософії щорічно за встановленим розкладом читається курс лекцій та проводяться семінарські заняття.

Рівень знань здобувача оцінюється за чотирибальною системою: "відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно".


При складанні кандидатського іспиту зі спеціальності позитивна оцінка ставиться у тому випадку, якщо  аспірант (здобувач) виявив глибокі знання у межах основної програми. Якщо хоч одне з двох - трьох запитань, поставлених аспіранту (здобувачу) за цією програмою, не одержують належного висвітлення, то аспірант (здобувач) отримує незадовільну оцінку та іспит припиняється. Оцінки "відмінно" та "добре" ставляться тільки у випадку вичерпних відповідей на запитання як за основною, так і додатковою програмою.

Допуск аспірантів та здобувачів до кандидатських іспитів на кожну сесію здійснюється наказом ректора.
У випадку неприбуття здобувача на іспит з поважних причин він може бути допущений ректором  до складання іспиту протягом поточної сесії.
В разі отримання здобувачем незадовільної оцінки повторне складання іспиту в поточну сесію не дозволяється.

Кандидатські іспити приймаються організовано два рази на рік у вигляді сесій: весняної та осінньої. Строки сесії встановлюються наказом по університету. У разі подання здобувачем до спеціалізованої вченої ради дисертації до захисту кандидатський іспит може бути прийнятий поза сесією.

Про складання кандидатських іспитів за заявою здобувача видається посвідчення встановленої форми. За місцем складання останнього іспиту посвідчення про складання попередніх іспитів замінюються на єдине.

Іноземні громадяни складають кандидатські іспиті на загальних підставах.

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара