Напрями наукових досліджень

У контексті євроінтеграційних процесів та сучасних завдань державотворення до пріоритетних напрямів наукової діяльності КНЛУ відносяться: підвищення ефективності та якості інтеркомунікації, розробка та апробація новітніх технологій навчання іноземних мов, дослідження та реалізація сучасних європейських освітніх моделей підготовки педагогів, психологів та перекладачів, забезпечення лінгвістичної і психолого-педагогічної освіти сучасними навчально-методичними комплексами, підручниками, електронними словниками, енциклопедіями та іншими мультимедійними програмними продуктами, фундаментальні і прикладні дослідження у галузях мовознавства та літературознавства, педагогіки і психології, когнітології, інформатики, прикладної та комп’ютерної лінгвістики.

СПИСОК
колективних кафедральних науково-дослідних тем

Назва кафедри

Назва теми
1. Кафедра германської і фіно-угорської філології "Комунікативно-когнітивний та соціокультурний аспекти функціонування системи мовних одиниць германських і фіно-угорських мов у синхронії і діахронії"
2. Кафедра англійської філології і філософії мови імені професора О. М. Мороховського "Текст і дискурс у когнітивно-семіотичному висвітленні"
3. Кафедра англійської мови факультету перекладачів "Лінгвокогнітивні аспекти англомовної мовленнєвої комунікації"
4. Кафедра психології і педагогіки "Професійне становлення особистості психолога-практика"
5. Кафедра іспанської та французької філології "Системність одиниць французької мови: когнітивний та комунікативно-функціональний аспекти"
6. Кафедра романських мов

а) "Дослідження мовних одиниць романського ареалу у сучасній лінгвістичній парадигмі"
б) "Актуальні проблеми лінгвістики та перекладознавства сучасних романських мов"

7. Кафедра німецької філології "Взаємодія мовних одиниць різних рівнів: лінгвокультурологічний, семантико-когнітивний та функціонально-прагмагматичні аспекти"
8. Кафедра англійської мови факультету перекладачів "Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури
у мовному ВНЗ"
9. Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики "Концептуальні аспекти перекладу одиниць різних мовних рівнів"
10. Кафедра германських і романських мов "Лінгвістичні та методичні аспекти викладання другої іноземної мови для філологічних та нефілологічних спеціальностей"
11. Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу

"Структурно-семантичні та типологічні дослідження новогрецької та української мов"

12. Кафедра української філології та славістики

а) "Міжмовна та міжкультурна комунікація: теоретичні та практичні аспекти"
б) "Проблеми зіставної семантики"

13. Кафедра російської мови і літератури а) "Методика викладання російської мови як іноземної"
б) "Мовні одиниці у системі та тексті"
в) "Актуальні проблеми філологічної освіти: нове покоління підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів України"
14. Кафедра мов та цивілізацій Близького та Середнього Сходу "Когнітивні і функціональні аспекти мов Близького і Середнього Сходу"
15. Кафедра англійської мови і перекладу факультету сходознавства "Когнітивні та комунікативно-прагматичні дослідження мови, тексту
та дискурсу"
16. Кафедра права "Формування правової держави в Україні: проблеми та перспективи розвитку"
17. Кафедра іноземних мов і перекладу "Міжкультурна комунікація та професійно зорієнтоване викладання іноземних мов: лінгвістичний та методичний аспекти"
18. Кафедра фонетики і практики англійської мови "Германістика та зіставні студії функціонування мовних одиниць"
19. Кафедра методика викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій а) "Методика навчання іноземних мов і культур у системі неперервної освіти"
б) "Інформаційно-комунікаційні технології в професійній підготовці майбутніх фахівців"
20. Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко "Світовий літературний процес: полілог інтерпретацій"
21. Кафедра фізичного виховання і здоров'я "Удосконалення організаційно-методичних та прикладних основ фізичного виховання у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю"
22. Кафедра менеджменту і маркетингу "Управління процесом формування інноваційної моделі розвитку організацій"
23. Кафедра мов і цивілізацій Далекого Сходу "Актуальні проблеми дослідження і викладання мов і літератур Далекого Сходу"
24. Кафедра історії України і туризмознавства а) Секція історії України: "Український національно-визвольний рух новітньої доби"
б) Секція філософії: "Філософія взаємодії мов, культур, цивілізацій в умовах глобалізації"
25. Лабораторія комп'ютерної лінгвістики

Багатомовний паралельний корпус усного мовлення

"Навчальний корпус текстів UCLE "

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара