Кафедра романських мов

Кафедра романських мов була заснована на факультеті  романської філології в 2011 році.
Кафедра має висококваліфікований викладацький склад, більше 60 % якого доктори, кандидати наук, доценти. На кафедрі постійно діють методичні секції: французької та іспанської мов (І курс), французької та іспанської мов (ІІ курс), теоретичної фонетики французької мови (ІІІ курс),порівняльної типології французької і української мов (V курс), іспанської мови як другої іноземної (ІІ – V курси).

Наразі кафедра успішно втілює основні засади Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. Кафедра застосовує аспектний підхід до викладання та вивчення французької й іспанської мов як першої іноземної та іспанської мови як другої іноземної мови в рамках кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Викладачами кафедри широко використовуються новітні технології та інтенсивні методики викладання практичних мовних дисциплін. Діє лабораторія французької мови і мультимедійний клас, обладнаний сучасними технічними засобами, що активно використовуються у навчальному процесі.

Викладачі успішно поєднують навчально-виховну роботу з науково-дослідною. Розроблені програми з нормативних навчальних дисциплін та робочі програми. За останні роки укладено 10 навчальних підручників і посібників з дисциплін, які викладаються кафедрою; практично кожного року кафедра направляє на навчання до аспірантури своїх молодих викладачів.

Кафедра романських мов має партнерські зв’язки з університетами Франції: Пікардійським університетом Жюля Верна (м. Ам’єн),  університетом Поля Валері (м. Монпельє), університетом ім..Поля Верлена у м .Мец (Лотарингія), університет Париж Х (Нантерр). Викладачі кафедри проходять мовні стажування у названих вище університетах, а професори французьких ВНЗ читають лекції та проводять колоквіуми зі студентами факультету. Кафедра співпрацює з посольством Франції в Україні та з французьким культурним центром. До навчального процесу задіяно лектора французького культурного центру Шарлін Бернар. На базі університету за участі викладачів кафедри три рази на рік проводиться міжнародний іспит з французької мови DELF, DALF.

Для читання лекцій і проведення практичних занять запрошуються лектори, які у співпраці з кафедрою видали низку навчальних посібників з теорії та практики формування мовленнєвої компетенції студентів: «Організація інтерактивного читання» (теорія та практика розвитку компетенції у читанні студентів ІІ-V курсів факультету іспанської мови) (укладач Хосе Андрес Серільо); навчальний посібник з практичної фонетики та орфографії сучасної іспанської мови (укладач Хуан Мануель Лопес Гарсія); навчальний посібник з теоретичної та практичної граматики іспанської мови для студентів ІІ-V курсів (укладач Гільермо Очоа Гомес); навчальний посібник з лексикології іспанської мови (укладач Симон Хосе Суарес Куадрос).

Плідними є контакти кафедри з викладачами провідних університетів Іспанії (Мадрид, Валенсія, Гренада, Вальядолід). Викладачі проходять стажування в Мадридському університеті Комплутенсе.

Завідувач

Кафедру романських мов очолює кандидат філологічних наук, доцент Рубан Віра Олександрівна. З 2006 року викладає французьку мову як першу іноземну студентам І-ІІІ курсів факультету романської філології. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.05. – романські мови.

Науково-педагогічні працівники:

Нині на кафедрі працює 17 викладача. Вони викладають різні аспекти французької та іспанської мов. Серед них доктори та кандидати філологічних і педагогічних наук. Підвищення рівня науково-педагогічних кадрів  є одним з пріоритетних завдань кафедри. В аспірантурі КНЛУ навчається 3 викладачі кафедри та в докторантурі – 3, які працюють над дослідженнями в галузі  французької та іспанської філології.

1.    Комірна Євгенія Віталіївна, доцент;
2.    Дяченко Наталія Леонідівна, викладач;
3.    Єсипович Катерина Петрівна, к.філол.н., доцент (докторант)
4.    Касіян Ганна Вадимівна, викладач;
5.    Шевченко Анна Сергіївна, к.філол.н., ст. викладач;
6.    Єфіменко Лілія Павлівна, ст. викладач;
7.    Коваленко Ірина Петрівна, ст.викладач;
8.    Бегерська Оксана Василівна, викладач;
9.    Настенко Світлана Василівна, к.філол.н., доцент;
10.    Серебрянська Тетяна Миколаївна, викладач;
11.    Ткач Галина Анатоліївна, ст.викладач;
12.    Колочун Інна Анатоліївна, викладач;
13.    Черепашук Олена Віталіївна, викладач;
14.    Дівчук Анна Михайлівна, викладач.

Навчальні дисципліни кафедри

- практика усного і писемного мовлення французької мови (І курс);
- практична фонетика французької мови (І курс);
- практична граматика  французької мови (І курс);
- французька мова (ІІ курс);
- теоретична фонетика французької мови (ІІІ курс);
- порівняльна типологія української і французької мов (V курс);
- практика усного і писемного мовлення іспанської мови (І курс);
- практична фонетика іспанської мови (І курс);
- практична граматика  іспанської  мови (І курс);
- іспанська мова (ІІ курс);
- іспанська мова як друга іноземна (І- V курси);
- вступ до романського мовознавства (ІІ курс);
- курсів за вибором з профілю магістерської роботи (V курс);
- курс за вибором «Жанрово-стильові домінанти іспанських поетичних текстів Золотого віку»;
- курс за вибором «Лінгвокульторологічні особливості дослідження текстів клішованого типу (на матеріалі фольклору Франції) (ІІІ курс).

Викладачі кафедри керують написанням курсових, дипломних і магістерських робіт з філології та методики викладання іноземних мов.
     
Конференції: Кожного навчального року викладачі кафедри організовують секції, у рамках загальноуніверситетської конференції, присвяченої вивченню лінгвістичних явищ. З метою поглиблення міжнародних зв’язків викладачі кафедри взяли активну участь у проведенні міжнародних науково-практичних конференцій: “Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів”, “Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій”, “Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ”, “Мова, освіта, культура в контексті євроінтеграції” та ін.

Видані посібники і підручники: Посібник з практичної фонетики для студентів ІІ курсу (укладач ст. викл. Коростельова Л.І.; посібник з практичної граматики для студентів ІІ курсу (укладач канд. філол. н., доц. Кононенко В.Г.); підручник з французької мови для студентів першого курсу “Manuel de français” (автори доц. Комірна Є.В., доц. Самойлова О.П.); підручник з практичної граматики французької мови  для студентів першого курсу “Cours pratique de la grammaire française”(укладачі доц. Самойлова О.П., доц. Комірна Є.В.), посібник з теоретичної фонетики французької мови (укладач доц. Комірна Є.В.). Посібник з французької мови для самостійної роботи студентів I курсу в умовах дії кредитно-модульної системи організації навчального процесу (укладачі доц. Максименко А.П.., доц. Комірна Є.В., викл. Ляміна Л.П.); навчальний посібник з практики іспанської мови як другої іноземної для студентів V курсу (доц. Криворчук І. О.); навчальний посібник з практики усного та писемного мовлення для студентів І курсу (укладачі доц. Скробот А.І., ст. викл. Єфіменко Л.П.); навчальний посібник з іспанської мови для студентів І курсу (укладачі доц. Скробот А.І, ст. викл. Єфіменко П.М., викл. Омелянчук О.В., викл. Дуля Л.В.); навчальний посібник з практичної граматики для студентів І курсу (укладач доц. Бокова П.М.); навчальний посібник з теоретичної та практичної фонетики іспанської мови для студентів І-ІІІ курсів стаціонару та факультету заочного та вечірнього навчання (укладач доц.Скробот А.І.); підручник «Іспанська мова для початківців» (укладачі доц. Серебрянська А.О., викл. Серебрянська Т.М.); навчальний посібник для занять з домашнього читання за книгою Педро Антоніо де Аларкона "Трикутний капелюх" (укладач доц. Зернова Л.Г).

Викладачами кафедри укладено згідно із “Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання”:
- програму нормативної навчальної дисципліни з французької мови для університетів та інститутів (п'ятирічний курс), Київ, видавничий центр КНЛУ (2004);
- навчальну програму з практики усного та писемного мовлення з французької мови для І-го курсу (2013);
- базові матеріали з практики усного та писемного мовлення з французької мови для І-го курсу (2013);
- навчальну програму з практики усного та писемного мовлення з іспанської мови для І-го курсу (2013);
- базові матеріали з практики усного та писемного мовлення  з іспанської мови для І-го курсу (2013);
- робочу програму з практичної фонетики з французької мови для І-го курсу (2013)
- робочу програму з практичної граматики французької мови для І курсу (2013)
- робочу програму з практичної фонетики іспанської мови для І курсу (2013)
- робочу програму з практичної граматики іспанської мови для І курсу (2013)
- робочу програму з французької мови для ІІ-го курсу (2013);
- базові матеріали з французької мови для ІІ-го курсу (2013);
- робочу програму з іспанської мови для ІІ-го курсу (2013);
- базові матеріали з вивчення іспанської мови для ІІ-го курсу (2013);
- робочу програму з теоретичної фонетики для ІІІ-го курсу (2013);
- базові матеріали з теоретичної фонетики для ІІІ-го курсу (2013);
- робочу програму з порівняльної типології  української та французької мов (2013);
- базові матеріали з порівняльної типології української та французької мови (2013);
- робочу програму зі спецкурсу з профілю магістерської роботи (2013);
- робочу програму зі спецкурсів за вибором (2013);
- базові матеріали з іспанської мови для ІІ-го курсу факультету германської філології (2013);
- базові матеріали з іспанської мови для ІІІ-го курсу факультету германської філології (2013);
- базові матеріали з іспанської мови для ІV-го курсу факультету германської філології (2013);
- базові матеріали з іспанської мови для ІV-го курсу факультету германської філології (2013);


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 3 (корпус № 2), кім. 518
тел.: +38 (044) 529-80-25.
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://romkaf.knlu.kiev.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара