Кафедра української філології та славістики

Кафедра української філології та славістики Київського національного лінгвістичного університету запрошує абітурієнтів 2016 року на навчання

Кафедра української філології та славістики є навчально-науковим підрозділом факультету германської філології Київського національного лінгвістичного університету. Кафедра створена в результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології на підставі рішення вченої ради Київського національного лінгвістичного університету від 30.06.2011 р., протокол №14.

Історія кафедри
Кафедра української філології та славістики бере свій початок від секції філологічних дисциплін, якою з часу заснування Київського педагогічного інституту іноземних мов керував кандидат філологічних наук, доцент П. М. Криворучко.
Кафедра української філології та славістики є наступницею кафедри загального та українського мовознавства, яку в різні часи очолювали такі відомі українські мовознавці:
Тараненко Олександр Онисимович — доктор філологічних наук, професор. Дослідник лексикології, лексикографії української мови, мовної семантики, проблем загального мовознавства і сучасної мовної ситуації в Україні (1990-1992 рр.; 2003-2009 рр.);
Кочерган Михайло Петрович — доктор філологічних наук, професор, автор солідних монографічних праць, підручників із мовознавства для студентів-філологів (1992-2002 рр.);
Могила Оксана Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент (2002-2003 рр.), фахівець у галузі діалектології та полоністики.
У вересні 2010 р. кафедру загального та українського мовознавства було перейменовано на кафедру теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології, яку протягом 2010-2011 н.р. очолювала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.
У результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології в 2011 р. створено кафедру української філології, яку в липні 2013 року перейменовано на КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ.
З 1 вересня 2011 р. кафедру української філології, а з 2013 року КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ очолює доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна, яка працює в різних галузях лінгвістики, зокрема досліджує проблеми словотвору, граматики, лінгвопоетики, лінгводидактики.
Кафедра української філології та славістики має потужний науково-педагогічний потенціал для забезпечення викладання всіх навчальних дисциплін кафедри. Професорсько-викладацький склад представлений докторами і кандидатами філологічних наук. Викладачі кафедри успішно поєднують наукову та навчально-виховну діяльність.
Кафедра української філології та славістики є випусковою університетською кафедрою, яка забезпечує навчальний процес підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів філології зі спеціальності “Українська мова і література”.
При кафедрі української філології та славістики функціонує аспірантура й докторантура зі спеціальності 10.02.01 – українська мова, випускники якої, крім КНЛУ, працюють у багатьох вищих навчальних закладах і установах України.

Завідувач кафедри
Доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна.
Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1978), докторантуру Інституту української мови НАН України (2003). Зробила вагомий внесок у розбудову української дериватології. Її монографія “Словотвірна парадигматика іменника в українській мові” (2005) є фундаментальною працею, у якій уперше у вітчизняному мовознавстві на основі запропонованого авторкою принципу словотвірної типології створено типологію словотвірних парадигм українського іменника. Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць із словотвору, морфології, синтаксису, стилістики української мови, з-поміж яких монографії, підручники, навчально-методичні посібники, численні статті. Головний редактор “Наукового вісника кафедри ЮНЕСКО”. Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія” (Наукове фахове видання з педагогічних і філогічних наук, Бюлетень ВАК України № 11, 2010).

Контакти
м. Київ, вул. Червоноармійська, 73, кім. 346, тел. 529-83-13
Офіційний веб-сайт: http://ukrfilolog.knlu.kiev.ua
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Науково-педагогічний склад кафедри:
БАГАН Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор;
АЛТИЦЕВА Леся Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент;
ВАЩЕНКО Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент;
ЗАСКАЛЕТА Валентина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент;
ЛИСА Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент;
ПАШИНСЬКА Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент;
СТЕПАНЮК Олена Владиленівна – кандидат філологічних наук, доцент;
ШКОЛА Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент;
ГМИРЯ Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач;
ЮРЕВИЧ Марина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач;
ПЕДЕНКО Юлія Петрівна – викладач;
ТАРАНІК-ТКАЧУК Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Дисципліни

1. Сучасна українська мова.
2. Практикум з української мови.
3. Сучасна українська літературна мова.
4. Старослов’янська мова.
5. Українська діалектологія.
6. Основи термінознавства.
7. Історична граматика української мови.
8. Методика викладання української мови.
9. Стилістика української мови.
10. Методика викладання української мови і літератури у вищій школі.
11. Історія української літературної мови.
12. Практика усного і писемного мовлення польської мови.
13. Практична фонетика польської мови.
14. Вступ до польської філології.
15. Практика усного і писемного мовлення чеської мови.
16. Практична фонетика чеської мови.
17. Вступ до чеської філології.
18. Українська мова за професійним спрямуванням.

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара