Факультет перекладачів


Новини та події

Увага!! Факультет перекладачів запрошує абітурієнтів 2016 року на навчання

Стаття "Відкриті серця"
Історія факультету

Розширення економічних, суспільно-політичних і культурних взаємозв’язків України з іншими державами викликало потребу у підготовці фахівців у галузі перекладу. Для вирішення цього завдання було засновано факультет перекладачів, який започаткувала кафедра теорії та практики перекладу на чолі з відомим українським мовознавцем, письменником-перекладачем, літературознавцем, фахівцем з історії й теорії перекладу, кандидатом філологічних наук, професором Корунцем Ільком Вакуловичем.

Наказом ректора КНЛУ, професора Артемчука Г. І., у 1996 році в структурі Університету було створено факультет перекладачів. Першим деканом новоствореного факультету стала кандидат філологічних наук, професор Гладуш Надія Федорівна, яка очолювала його до 2007 р.

Деканами факультету працювали також доц. Крепель В. І. (січень 2007 – жовтень 2008), в.о. доц. Чала Ю. П. (жовтень 2008 – квітень 2010). доц. Франко О. Б. (квітень 2010 – листопад 2014).

З жовтня 2014 р. деканом факультету перекладачів є доктор педагогічних наук, доцент Зєня Любов Яківна.

Значна увага на факультеті перекладачів приділяється встановленню та поглибленню зв`язків з авторитетними центрами викладання іноземних мов. Кафедри факультету підтримують тісні зв'язки з провідними навчальними закладами України, зокрема: Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Московським державним державним лінгвістичним університетом, Таврійським національним університетом ім. В. І. Вернадського, Кримським юридичним інститутом національного університету внутрішніх справ, Харківським національним університетом ім. В. М. Каразіна, Житомирським державним педагогічним університетом ім. І. Франка, Сумським державним університетом, Хмельницькою Південно-Західною академією прикордонних військ, та іншими ВНЗ. Факультет перекладачів співпрацює з провідними методичними центрами навчання іноземних мов: Британською Радою, Американським Домом, Французьким культурним центром, Інститутом Гете, Італійським культурним центром, Спілкою "Данте Аліг'єрі", фундацією М. Крістенсена (США).

Складовою навчального процесу на факультеті перекладачів є активне залучення студентів факультету до наукових досліджень та творчого наукового пошуку. Студенти факультету беруть участь у міжвузівських студентських конференціях та є переможцями і лауреатами всеукраїнських олімпіад, а саме Всеукраїнської студентської олімпіади з новогрецької мови – студентка нашого університету Васілатос О. С. (IV курс) посіла друге місце. Найкращі студенські наукові здобутки були відзначені стипендіями Київського міського голови

На факультеті перекладачів навчається понад 1000 студентів. Щорічно факультет випускає 40 магістрів зі спеціальності "переклад", понад 160 спеціалістів та близько 200 бакалаврів. Випускники факультету обіймають посади перекладачів в міністерствах України, представництві ООН в Україні, ОБСЄ, посольствах та консульствах інших країн України, а також в багатьох представництвах таких відомих фірм як "Мерседес", "Сіменс", компанія "Фокстрот", банківських установах "Укрсімбанк" "Переус Банк" та ін. Випускник факультету перекладачів Літвак О. В. очолює перекладацький відділ в адміністрації президента України. Кращі з випускників факультету перекладачів поповнюють викладацький склад університету.

Активним є студентське життя на факультеті перекладачів. Студенти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі зі спеціальності "Переклад", який прводиться на базі Донецького національного університету. В лютому щорічно проводиться тиждень факультету. Цього року для проведення тижня факультету запрошено провідних вчених в галузі перекладознавства – професора Карабана В. І., доцента Некряч Т. Є. (Київський національний універститет імені Тараса Шевченка.

Пропагуючи серед студентів здоровий спосіб життя, студентська рада разом з керівництвом факультету залучає студентів до участі у різноманітних спортивних та клубів, створених та очолюваних відомими фахівцями університету. Щорічно з нагоди Міжнародного дня студента кращі студенти факультету нагороджуються почесними грамотами ректорату за відмінні успіхи у навчанні, активну наукову та громадську роботу.


Науково-педагогічні працівники

Сьогодення факультету визначається науково-методологічними засадами розробленими групою викладачів-науковців (проф. І. В. Корунець, доц. О. І. Селіванова, проф. С. П. Денисова, доц. С. Є. Максімов, доц. В.М. Тягловська, ст. викл. О. К. Лоць) під керівництвом першого декана факультету професора Н. Ф. Гладуш, що сприяло подальшому зростанню факультету. Вже у 2000 році були створені дві нові кафедри, помітно збільшився за цей час професорсько-викладацький склад факультету. Організацію навчально-виховної роботи на факультеті перекладачів забезпечують заступники декана – заступник декана з навчально-виховної роботи (I–III курси) – cт.викладач кафедри англійської мови Пожар А. Б., заступник декана з навчально-виховної роботи (IV–V курси) - викладач кафедри романських мов та перекладу Єган Т. О., заступник декана з виховної роботи в гуртожитках - викладач кафедри романських мов та перекладу Шапкіна Н. М.


Кваліфікації, які присвоюються студентам-випускникам


Ступінь вищої освіти "бакалавр"

Денна форма навчання


з/п

Шифр і напрям підготовки

Кваліфікація

1.

6.020303 Філологія (Переклад (англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, новогрецька)

Бакалавр філології, фахівець із перекладу (…мова1 )

2.

6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика)

Бакалавр філології, фахівець із прикладної лінгвістики

3.

6.140103 Туризм

Бакалавр туризму

Заочна форма навчання

1.

6.020303 Філологія

Бакалавр філології, фахівець із перекладу (…мова1 )


Ступінь вищої освіти "магістр"


з/п

Шифр і напрям підготовки

Кваліфікація

1.

8.02030304 Філологія (Переклад (англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, новогрецька)

Магістр перекладу, філолог, перекладач …1 і …2 мов, викладач

2.

8.02030303 Прикладна лінгвістика

Магістр з прикладної лінгвістики, філолог-дослідник, молодший науковий співробітник із прикладної лінгвістики


Освітньо-кваліфікаційний рівень "спеціаліст"

Денна форма навчання


з/п

Шифр і напрям підготовки

Кваліфікація

1.

7.02030304 Переклад (англійська, німецька, іспанська, французька, італійська, новогрецька)

Спеціаліст із перекладу, філолог, перекладач …1 і …2 мов

Заочна форма навчання

1.

7.02030304 Переклад (…1)

Спеціаліст із перекладу, філолог, перекладач …мови1

Примітки:
1 назва першої іноземної мови
2 назва другої іноземної мови


Підрозділи

  • Заочне відділення факультету перекладачів


У структурі факультету перекладачів
активно функціонують такі мовні кафедри:


з/п

Назва кафедри

Завідувач кафедри

1.

Кафедра англійської філології і перекладу

проф. Ніконова В. Г.

2.

Кафедра англійської мови
факультету перекладачів

доц. Яценко Л. М.

3.

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу

доц. Данилич В. С.

4.

Кафедра німецької філології та перекладу і прикладної лінгвістики

проф. Долгополова Л. А.

5.

Кафедра історії України і туризмознавства

проф. Терещенко Ю. І.

На базі факультету працюють також Центр німецької мови та культури інституту імені Гете та Італійський культурний центр.


Наукова діяльність

На факультеті працює більше 10 наукових гуртків та проблемних груп. Науковий гурток "English Club" ведуть викладачі кафедри англійської мови факультету перекладачів. Робота клубу спрямована на обговорення питань міжкультурної комунікації, життя молоді в Україні та за кордоном.

 

Звіт про діяльність факультету перекладачів Київського національного лінгвістичного університету у 2015 році


Конференції

Значною подією в науковому житті факультету є проведення Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми перекладознавства та навчання перекладу в мовному вузі", яка проводиться традиційно в листопаді. В конференції беруть участь провідні вчені України та країн близького зарубіжжя. Також в квітні щорічно проводиться науково-практична конференція професорсько-викладацького та студенського складу факультету, яка називається "Переклад як міжмовна та міжкультурна комунікація".


Видання

Поєднання творчого потенціалу та значного практичного досвіду провідних викладачів факультету дозволило забезпечити студентів власними підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та навчально-методичними розробками з усіх філологічних та перекладацьких дисциплін, які викладаються на кафедрах факультету перекладачів. З 2004 року на факультеті перекладачів активно впроваджується організація навчання за кредитно-модульною системою для студентів.


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73, кім. 519; 517
тел.: +38 (044) 287-11-00
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Телефон факультету перекладачів заочної форми навчання:
+38 (044) 287-30-22 (кім. 515)

Робочий навчальний план (заочна форма навчання)
на 2016-2017 н. р.

Телефон заступників декана факультету перекладачів:
(044) 287-30-05 (кім. 517)

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара