Кафедра англійської мови факультету перекладачів

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 704, 707
тел.: +38 (044) 529-93-16
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://englishdep.knlu.kiev.ua/

 

Історія кафедри

Кафедру англійської мови факультету перекладачів було створено в 2000 р. на базі кафедри практики германських і романських мов як окремий структурний підрозділ факультету перекладачів КНЛУ.

У різні роки кафедру очолювали провідні фахівці факультету – кандидат філологічних наук, доцент Антонюк Н.М., кандидат філологічних наук, доцент Вєлікова Л.М. Із серпня 2006 р. по травень 2007 р. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Тараненко Л.І.; із травня 2007 р. по вересень 2010 р. – доктор філологічних наук, професор Гладуш Н.Ф.


Завідувач

Із вересня 2010 р. кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Яценко Людмила Михайлівна. У 1982 році закінчила факультет англійської мови КНЛУ (тоді Київського державного педагогічного інституту іноземних мов). Із 1991 р. по 1994 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі методики викладання іноземних мов КНЛУ. Дисертацію на тему "Створення і використання тексту-полілогу з казковим сюжетом як основи навчання усно-мовленнєвого спілкування в підручнику "English through Communication" для 5 класу" захистила у 1995 р. У КНЛУ працює з 1994 р. на посадах: викладача, старшого викладача, доцента кафедри методики викладання іноземних мов; доцента кафедри англійської мови факультету перекладачів; заступника декана факультету перекладачів. Із жовтня 2007 р. по вересень 2010 р. обіймала посаду завідувача кафедри романських мов та перекладу факультету перекладачів.

Протягом педагогічної діяльності викладала такі дисципліни: методика викладання іноземних мов, практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови. Розробляла навчальні та робочі програми, екзаменаційні білети, методичні рекомендації до вивчення дисциплін. Керувала курсовими й дипломними роботами з методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу; керувала педагогічною та перекладацькою практикою студентів. Брала участь у спільному Українсько-британському проекті з розробки університетської програми підготовки вчителів англійської мови (1997–1998 н.р.). Пройшла курси підвищення кваліфікації з методики комунікативного навчання англійської мови при Ланкастерському університеті у Великобританії (1998 р.). Має 50 друкованих праць. Автор статей, тез, методичних рекомендацій, співавтор посібників та підручників із англійської мови для середньої школи й вищих навчальних закладів.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Андріанова Наталія Сергіївна, канд. філ. наук, доцент
Білоус Інна Анатоліївна, канд. філол. наук, доцент
Деркач Інна Володимирівна, канд. пед. наук, доцент
Пасічник Тетяна Дмитрівна, канд. пед. наук, доцент
Петрова Тамара Олегівна, канд. пед. наук, доцент
Мартинюк Оксана Сергіївна, ст. викладач
Ніколаєнко Світлана Володимирівна, ст. викладач
Титова Наталія Юріївна, ст. викладач
Александренко Єлизавета Ярославівна, викладач
Бойко Анна Олександрівна, викладач
Гриневич Оксана Леонідівна, викладач
Дудка Ганна Олександрівна, викладач
Зацерковний Олег Анатолійович, викладач
Кравченко Олександр Григорович, викладач
Кукса Ірина Миколаївна, викладач
Ліннік Лілія Анатоліївна, викладач
Літкович Юлія Вікторівна, викладач
Ляшко Ольга Валеріївна, викладач
Макатер Світлана Василівна, викладач
Мальована Марина Михайлівна, викладач
Панич Ганна Анатоліївна, викладач
Прохорова Анна Валеріївна, викладач
Регент Аліна Іванівна, викладач
Смаженко Ольга Андріївна, викладач
Фабрична Яна Геннадіївна, викладач
Хлєбніков Леонід Андрійович, викладач
Шевелько Катерина Олександрівна, викладач
Шумейко Наталія Вікторівна, викладач
Юрченко Світлана Олександрівна, викладач

 

Освітня діяльність

Кафедра бере участь у підготовці студентів факультету перекладачів за напрямами 6.020303 Філологія (Переклад) і 6.140103 Туризм.

 

Дисципліни

Перша іноземна мова (англійська) для студентів І і ІІ курсів денної та заочної форм навчання напряму 6.020303 Філологія (Переклад) та студентів І–ІІІ курсів напряму 6.140103 Туризм.
Друга іноземна мова (англійська) для студентів ІІ–IV курсів денної форми навчання напряму 6.020303 Філологія (Переклад).

Навчально-методичну роботу кафедри забезпечують сім секцій:

•    секція першої іноземної мови І курсу (керівник секції – ст. викл. Мартинюк О.С.)
•    секція першої іноземної мови ІІ курсу (керівник секції – викл. Гриневич О.Л.)
•    секція другої іноземної мови ІІ курсу (керівник секції – ст. викл. Титова Н.Ю.)
•    секція другої іноземної мови ІІІ курсу (керівник секції – доц. Пасічник Т.Д.)
•    секція другої іноземної мови IV курсу (керівник секції – викл. Кукса І.М.)
•    секція заочного відділення (І–ІІ курси) (керівник секції – викл. Прохорова А.В.)
•    секція "Туризм" (керівник секції – викл. Мальована М.М.)

 

Наукова діяльність

Основні напрями науково-дослідної роботи кафедри – дослідження в галузі методики викладання іноземних мов, філології та перекладу. З 2005 року викладачі кафедри працюють над колективною темою "Лінгво-методичні засади навчання англійської мови та культури у мовному вищому навчальному закладі".

У рамках виконання цієї теми працівники кафедри готують методичні розробки та посібники для інтегрованого навчання англійської мови на різних курсах, а також програмне забезпечення для впровадження кредитно-модульної системи. Конкретні здобутки викладачів кафедри з науково-дослідної роботи відображено в наукових статтях та тезах доповідей на науково-практичних конференціях різного рівня. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні науково-методичних праць фахівців КНЛУ та інших навчальних закладів України, а також здійснюють керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 

Міжнародні зв’язки

Протягом більш ніж 8 років кафедра координує роботу Клубу знавців англійської мови, організованого представниками міжнародної студентської спільноти ССХ (Inter-varsity Christian Fellowship) та очолюваного в різні роки громадянами США й Канади. Основна мета діяльності клубу – ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови.

Видання

Викладачі кафедри підготували низку підручників і навчальних посібників для вищої школи, зокрема:

1.  Аненко Н.І. A Practical guide to Learning English: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. Частина І / Заг. ред. Аненко Н.І. – К. : Вид. центр КНЛУ. 2012.
2.  Аненко Н.І., Гладуш Н.Ф., Подсєвак К.С. Self-Study English Course. – К.: Освіта України, 2010.
3.  Аненко Н.І., Килимник Т.М., Ящук Л.В. Вживаємо граматику. Посібник з практичної граматики англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008.
4.  Березос В.В., Гіжевська С.М. “A Practical Guide to Learning English”: Посібник з англійської мови для студентів ІІ курсу факультету перекладачів. Частина ІІ. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2009.
5.  Богдан В.В., Галух О.О., Мартинюк О.С., Пожар А.Б., Сушкова Н.О. A Practical Guide to Learning English (Ч. ІІ) : Посібник з практики усного та писемного мовлення. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2005.
6.  Богдан В.В., Галух О.О., Пожар А.Б., Скрябіна В.Б. A Practical Guide to Learning English (Ч. І) : Посібник з практики усного та писемного мовлення. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004.
7.  Великова Л.М. Фонетика англійської мови : Фоностилістика, риторика мовленнєвої комунікації : Посібник. – Вінниця , Нова книга, 2005.
8.  Великова Л.М., Аненко Н.І., Сушкова Н.О. Вживаємо англійську : Посібник для студентів V курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.
9.  Сташко Г.І., Титова Н.Ю. English-in-Use / Англійська мова. Навч. посібник. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014.
10.  Сташко Г.І., Титова Н.Ю. Let’s Start. An Introductory Course of English / Англійська мова : Навчальний посібник. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014.
11.  Титова Н.Ю., Яценко Л.М. English Articles (Англійські артиклі) : Навчальний посібник. – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2007.
12.  Чумак Н.Б., Сташко Г.І. Посібник з англійської як другої іноземної мови для студентів IV курсу факультету перекладачів. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2008.
13.  Яценко Л.М. (у співавторстві) Англійська мова для вступників до вищих навчальних закладів (для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра) : Навчальний посібник . – Ірпінь, 2011.

 

Навчально-методична робота

Кафедра координує роботу "Клубу знавців англійської мови", організованого представниками міжнародної студентської спільноти ССХ (Inter-varsity Christian Fellowship) та очолюваного громадянами США (Патрісія Грамен і Брайан Велч). Основною метою діяльності клубу є ознайомлення студентів КНЛУ з культурою англомовних країн та вдосконалення їхніх мовленнєвих навичок шляхом спілкування з носіями мови. На щотижневі засідання клубу, які збирають чимало зацікавлених студентів усіх курсів, організатори запрошують представників різних країн (США, Великобританії, Південної Африки, Канади, Японії) і професій (юристи, вчителі, лікарі, професійні спортсмени, фахівці в галузі сільського господарства, психологи, економісти та ін.), які можуть поділиться своїм досвідом з різних сфер життя і діяльності, розширюючи таким чином світогляд і країнознавчу обізнаність наших студентів.

 

Детальніше інформацію викладено на офіційному веб-сайті кафедри:
http://englishdep.knlu.kiev.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара