Кафедра історії України і туризмознавства

Історія кафедри

Кафедра історії України, країнознавства і туризмознавства була утворена у 1987 р. як кафедра історії України (з 2000 р. – кафедра історії України та зарубіжних країн, з 2010 р. – кафедра історії України і філософії). Вона стала однією з перших кафедр вітчизняної історії, які почали створюватись після проголошення незалежності України. Від початку існування кафедра історії України підпорядкувала свою діяльність формуванню національно-свідомого, озброєного глибокими історичним знаннями студентства. Було розроблено типову і робочу програму курсу "Історія України", який передбачає систематичний виклад подій від найдавніших часів до сучасних соціально-економічних і політичних процесів включно. У 2012-2013 н.р. кафедра пройшла ліцензування на підготовку фахівців з туристичного обслуговування освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" отримала назву кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства.

Одним з важливих напрямків діяльності кафедри історії України та зарубіжних країн стало врахування специфіки університету як вищого лінгвістичного навчального закладу. Було запроваджено читання спецкурсів, які розкривають історичні зв'язки України з країнами, мова яких вивчається, під загальною назвою "Україна і європейський світ" та "Україна і східний світ". Суттєву корекцію у весь зміст діяльності кафедри було внесено у 2000 р., відколи їй було передано викладання курсу "Країнознавство". Дисципліна ставить за мету дати знання про стан сучасного розвитку кожної країни, мова якої вивчається, особливості її історичного і культурного розвитку, географію.

Завідувач

Терещенко Юрій Іларіонович, доктор історичних наук, професор

Науково-педагогічний склад кафедри:

Васильчук В.М. -  доктор історичних наук, професор
Лебедєва І.М. -  кандидат історичних наук, доцент
Гедін М.С. - кандидат історичних наук, доцент
Кузюк О.М. – кандидат історичних наук, старший викладач
Комова О.С. - старший викладач
Яворська О.Г. – кандидат біологічних наук, старший викладач

За сумісництвом працюють - к.і.н., доцент Антонишин А.П., к.пед.н., ст. викл. Богдановська Л.П., к.і.н., ст. викл. Балуба І. А., к.і.н., ст. викл. Касьянова М. М.

Дисципліни

Напрям підготовки  6.140103 Туризм

1. Історія України
2. Історія української культури
3. Історія світового і вітчизняного туризму
4. Всесвітня історія
5. Географія туризму
6. Екологія
7. Країнознавство
8. Навчальна практика (Вступ до фаху)
9. Організація туристських походів
10. Основи туризмознавства
11. Рекреалогія
12. Рекреаційні комплекси світу
13. Світова культура та мистецтво
14. Туристичне краєзнавство
15. Туристичне країнознавство
16. Українська регіоналістика

Загальні дисципліни

1. Історія України (для всіх факультетів)
2. Історія України (факультет слов’янської філології)
3. Історія України (підготовче відділення для іноземн их громадян)
4. Основи економічної та соціальної географії світу(підготовче відділення для іноземних громадян)
5. Історія української культури (для всіх факультетів)
6. Історія української культури (факультет слов’янської філології)
7. Країнознавство (Великої Британії та країн англомовного світу)
8. Країнознавство (Німеччини)
9. Країнознавство (Італії)
10. Країнознавство (Іспанії)
11. Країнознавство (Франції)
12. Країнознавство (Греції)
13. Країнознавство (Угорщини)
14. Країнознавство (Нідерландів)
15. Країнознавство (Фінляндії)
16. Країнознавство (Чехії)
17. Україна і Європейський світ
18. Етнографія і антропологія українців
19. Історія світової культури
20. Українсько-англійські історичні зв’язки
21. Українсько-французькі історичні зв’язки
22. Україна та іспаномовний світ
23. Українсько-китайські відносини: історія і сучасність
24. Українська історіографія
25. Козацтво у боротьбі за державність
26. Європейське середньовіччя
27. Україна і Східний світ
28. Країни Близького Сходу і український історико-культурний контекст
29. Демографія
30. Основи економічної георафії

Наукова діяльність

Викладачі та аспіранти кафедри історії України, країнознавства і туризмознавства працюють над розробкою теми "Український національно-визвольний рух новітньої доби". Важливими напрямками, за якими виконується наукова робота викладачами, аспірантами, студентами, є: Україна в період національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.; Україна і європейський світ; національні меншини в Україні; українська політична еміграція в міжвоєнний період (1919-1939). Останні роки викладачі кафедри плідно працюють над дослідженням українського консерватизму як суспільно-політичного і духовного явища.
Кафедра підтримує тісні творчі контакти з низкою вищих навчальних закладів та наукових установ, серед яких: Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії і джерелознавства НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національна Академія Служби безпеки України, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Запорізький університет та ін. Кафедра співпрацює з науковими установами інших країн. Зокрема, разом з Інститутом славістики Польської Академії Наук та Польським науковим товариством у Житомирі здійснюється видання наукового збірника "Ucrainica - Polonica" (головний редактор Ю.І.Терещенко, вийшло 3 випуски).
В результаті контактів із Східноєвропейським дослідним інститутом ім. В.К.Липинського (Філадельфія, США) був підготовлений до друку та виданий сімейний фотоальбом родини Скоропадських, в якому, крім фотодокументів, вміщено наукові публікації, присвячені Павлу Скоропадському та українській еліті ХІХ – початку ХХ ст., обсягом 4 друк.арк.
Проф. Ю.І.Терещенко був одним з організаторів Міжнародної наукової конференції “Консерватизм в Україні і Польщі: історія, політика, ідеологія”, яка відбулась у Кракові (Польща).
У 1996 р. кафедра історії України виступила ініціатором фахового видання "Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (головний редактор Ю.І.Терещенко), в якому викладачі та аспіранти мають можливість регулярно друкувати свої наукові розвідки. Ця робота продовжується, на сьогоднішній день вийшло 15 випусків. Крім того, видається збірник наукових статей "Український консерватизм і гетьманський рух: історія, ідеологія, політика", який знайомить з останніми дослідженнями різних аспектів українського консерватизму (7 випусків). Виходить друком періодичний науковий збірник "В’ячеслав Липинський та його доба". (Відповідальний редактор Ю.Терещенко). Досі видруковано три випуски.

Навчально-методичні матеріали

Україна і європейський світ
Україна і Східний світ
Історія України
Історія української культури (всі факультети)
Історія української культури (туризм)
Країнознавство (Велика Британія та країни англомовного світу)
Країнознавство (Греція)
Країнознавство (Італія)
Країнознавство (Німеччина)
Країнознавство (Франція)
Країнознавство (Іспанія)
Український національно-визвольний рух
Історія України (туризм)
Історія світового і вітчизняного туризму
Рекреалогія
Всесвітня історія
Близький Схід і Україна
Вступ до фаху
Екологія
Історія свiтової культури
Південно-Східна Азія і Україна
Туристичне країнознавство
Українська регіоналістика
Українсько-англійські зв'язки
Світова культура та мистецтво


КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 251, 252
тел.: +38 (044) 529-83-06
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://kafhist.knlu.kiev.ua/

Київський національний
лінгвістичний університет

є провідним вищим навчальним закладом
з підготовки викладачів іноземних мов,
перекладачів та фахівців з іноземної філології

 

 КОНТАКТИ

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти


Як нас знайти

       ДНУ ім. Олеся Гончара